Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Cwrdd â’ch Buddsoddwr Cymdeithasol


Cwrdd â’ch Buddsoddwr Cymdeithasol

Dyddiad: Dydd Mercher, 26/06/2019

Amser: 10:00 - 14:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Pa opsiynau am gyllid ychwanegol sydd ar gael i fusnesau cymdeithasol?

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru ar dân eisiau dod â busnesau cymdeithasol yn agosach at arianwyr a buddsoddwyr cymdeithasol. Maent wedi trefnu digwyddiad ‘Cwrdd â’ch Buddsoddwr Cymdeithasol’ mewn partneriaeth a Canolfan Cydweithredol Cymru i roi cyfle i rwydweithio gyda gwahanol arianwyr a buddsoddwyr er mwyn clywed am y cymorth sydd ar gael i fusnesau cymdeithasol.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Sesiwn Galw Heibio gyda Network Rail


Sesiwn Galw Heibio gyda Network Rail

Dyddiad: Dydd Iau, 27/06/2019

Amser: 15:00 - 18:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Cynhelir Sesiwn Galw Draw gan Network Rail i roi newyddion diweddaraf am y gwaith sy’n digwydd i adfer y llinell.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol - Beth mae'n olygu i bobl anabl


Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol - Beth mae'n olygu i bobl anabl

Dyddiad: Dydd Iau, 11/07/2019

Amser: 10:30 - 15:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y digwyddiad hwn gan Anabledd Cymru yn trafod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a’r hyn mae’n ei olygu i bobl anabl.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Y Digidol Amdani!


Cyflymu Cymru i Fusnesau - Y Digidol Amdani!

Dyddiad: Dydd Mawrth, 16/07/2019

Amser: 09:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ydych chi’n manteisio i’r eithaf ar y cyfryngau cymdeithasol? Ydych chi’n gwneud digon o farchnata digidol? Ydi’r Cwmwl yn peri penbleth i chi? Cewch gyngor ymarferol yn rhad ac am ddim yn y gweithdy undydd yma gan Cyflymu Cymru i Fusnesau ar gyfer busnesau sy’n masnachu ac sydd eisiau tyfu.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Arwain ar Iâ


Arwain ar Iâ

Dyddiad: Dydd Mercher, 17/07/2019

Amser: 12:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r gweithdy rhyngweithiol, egnïol a llawn gwybodaeth hwn gan Academi Wales yn defnyddio hanes anhygoel a gwir Syr Ernest Shackleton a’r daith nodedig i’r Antarctig yn 1914. Mae’n dangos pwysigrwydd arweinyddiaeth addasol mewn cyfnodau o adfyd, ansicrwydd a newid.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Ffyrdd o weithio


Ffyrdd o weithio

Dyddiad: Dydd Mercher, 17/07/2019

Amser: 18:00 - 19:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y gweminar yma gan Swyddfa Archwilio Cymru yn awgrymu atebion i heriau sy’n ymwneud â ffyrdd o weithio.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig


Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig

Dyddiad: Dydd Iau, 18/07/2019

Amser: 09:30 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y seminar hwn gan Swyddfa Archwilio Cymru a Cyfnewidfa Arfer Da yn rhannu ymagweddau arloesol i helpu deall sut gall gwasanaethau cyhoeddus fodloni anghenion cymunedau gwledig yng Nghymru.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau


Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Dyddiad: Dydd Iau, 01/08/2019

Amser: 13:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r gweithdy yma gan Busnes Cymru yn cynnwys pwysigrwydd cadw llyfrau, cadw HMRC yn hapus, y newid drosodd i dreth digidol a bydd yn eich dysgu i fod yn hyderus a chael rheolaeth ar eich trafodion busnes.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni


Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Dyddiad: Dydd Mawrth, 10/09/2019

Amser: 10:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y gweithdy yma gan Busnes Cymru yn rhoi golwg gyffredinol o’r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi’n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Gweithdy Cyfryngau Cymdeithasol


Gweithdy Cyfryngau Cymdeithasol

Dyddiad: Dydd Mercher, 18/09/2019

Amser: 16:00 - 18:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Dylech ddefnyddio rhwydweithiau cymdeithasol am eu bod yn rhoi canlyniadau i chi, nid am eich bod yn teimlo bod rhaid eu defnyddio.

Yn y gweithdy hwn bydd Cyswllt Ffermio a Busnes Cymru yn canolbwyntio ar 5 o rwydweithiau cymdeithasol posibl gan esbonio sut y mae cyfryngau cymdeithasol yn rhan o Strategaeth Farchnata Ddigidol lawer ehangach.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Gwireddu Cymru Gydradd


Gwireddu Cymru Gydradd

Dyddiad: Dydd Iau, 19/09/2019

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y seminar yma gan Swyddfa Archwilio Cymru yn edrych ar yr hyn y mae gwasanaethau cyhoeddus yn ei wneud i gyfrannu at Gymru Fwy Cydradd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Diogelwch Bwyd – Lefel 2


Diogelwch Bwyd – Lefel 2

Dyddiad: Dydd Mawrth, 24/09/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r cwrs Diogelwch Bwyd – Lefel 2 yma mewn partneriaeth a A470 Training wedi ei ddylunio i helpu pobl sy’n trin bwyd i werthfawrogi arferion hylendid da. Mae’r cwrs yn addas i bawb sy’n trin bwyd, yn ei goginio, ei weini neu ei werthu. Yn dilyn y cwrs byddwch chi a’ch staff gyda’r hyder a’r arbenigedd i ddarparu bwyd o’r safon uchaf i’ch cwsmeriaid.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Ennill Mwy O Gwsmeriaid Drwy Ddefnyddio CRM


Ennill Mwy O Gwsmeriaid Drwy Ddefnyddio CRM

Dyddiad: Dydd Mercher, 25/09/2019

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y gweithdy yma gan Business Cymru a Cyflymu Cymru i Fusnesau yn dangos i chi sut y gallai defnyddio system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) gynyddu eich gwerthiant gan hyd at 29%.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus


Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus

Dyddiad: Dydd Iau, 24/10/2019

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Dyddiad: 27/10/2019

Amser: 10:00 - 16:30

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru


Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru

Dyddiad: Dydd Iau, 14/11/2019

Amser: 09:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mi fydd Cynhadledd Flynyddol 2019 Anabledd Dysgu Cymru, ‘Dwi yma’, yn edrych ar bwysigrwydd bod pobl gydag anabledd dysgu o bob oedran yn cael eu gweld, eu clywed, eu cynnwys a’u gwerthfawrogi ym mhob agwedd o fywyd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Dyddiad: 15/12/2019

Amser: 10:00 - 16:30

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Atebolrwydd a llywodraethiant mewn gwasanaethau partneriaeth


Atebolrwydd a llywodraethiant mewn gwasanaethau partneriaeth

Dyddiad: Dydd Iau, 27/02/2020

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Hanner Marathon Eryri


Hanner Marathon Eryri

Dyddiad: Dydd Sul, 17/05/2020

Amser: 10:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Y flwyddyn yma mae Rhedeg Cymru yn mynd i wneud yr Hanner Marathon yma nid yn unig yn ras arbennig ond yn ddigwyddiad arbennig hefyd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share