Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Noson Gabaret Cabarela


Cabarela Cabaret Show

Dyddiad: Nos Wener, 21/12/2018

Amser: 18:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r tocynnau wedi cyrraedd…..

Cabarela – sioe gabaret hollol unigryw yng nghwmni merched anhygoel Sorela a’u gwesteion!

Ffordd arbennig o dreulio ‘mad friday’ efo’ch ffrindia’ ac i ddathlu’r Nadolig!!!

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Diogelwch bwyd mewn Arlwyo - Lefel 2


Food Safety in Catering - Level 2

Dyddiad: Dydd Mawrth, 22/01/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Tystysgrif Lefel 2 ydy hon (Tystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol gynt) a gynlluniwyd i ddysgu unigolion sy’n trin bwyd i werthfawrogi ymarferion hylendid bwyd da.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Facebook ar gyfer Busnes


Facebook for Business

Dyddiad: Dydd Iau, 24/01/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r cyfryngau cymdeithasol, yn cynnwys Facebook yn dal i fod y dull cyflymaf a mwyaf grymus o farchnata eich busnes. Fe fydd y gweithdy yma’n egluro yn union sut y gallwch chi ddefnyddio Facebook i roi hwb i’ch busnes.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle


Emergency First Aid at Work

Dyddiad: Dydd Mawrth, 29/01/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y cwrs undydd yma mewn partneriaeth a Academi Sgilaiu Glasdir a Groundwork Gogledd Cymru yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Creu ymgyrch marchnata e-bost effeithiol gan ddefnyddio Mailchimp


Create effective email marketing campaigns using Mailchimp

Dyddiad: Dydd Llun, 04/02/2019 i 05/02/2019

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Gweithdy rhagweithiol a rhyngweithiol fydd yn dangos i chi sut i gadw mewn cysylltiad â’ch cwsmeriaid yn hawdd ac yn effeithiol.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cyflwyniad i Weithdy Tendro


Introduction to Tendering Workshop

Dyddiad: Dydd Iau, 07/02/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Dyma weithdy newydd gan Busnes Cymru sydd yn cyflwyno a rhoi gwybodaeth i fusnesau sydd yn newydd i dendro. Amcan y gweithdy yw;

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
“Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch - canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol.”


“Advanced Bid Writing – A winner’s guide to producing top tenders.”

Dyddiad: Dydd Iau, 14/02/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ymunwch ag arbenigwr ysgrifennu tendrau Jamie Edwards o gwmni Tender Write am sesiwn hyfforddi llawn ffeithiau ar sut i symud eich sgiliau ysgrifennu tendrau i’r lefel nesaf. A ydych chi’n tendro i’r sector breifat a chyhoeddus? Yna mae’r cwrs yma i chi.

Wedi ei ariannu gan Busnes Cymru.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
MS Excel - Syniadau a Triciau


Microsoft Excel - Tricks & Tips

Dyddiad: Dydd Mawrth, 19/02/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Hoffech chi wella’ch sgiliau Excel? Dewch draw i’r cwrs undydd hwn felly lle bydd cyfle i chi ddysgu am lawer iawn o syniadau ac awgrymiadau yn ymwneud ag Excel!

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Dechrau a Rhedeg Busnes - Cychwyn Busnes: Rhoi Cynnig Arni


Starting and Running a Business - Taking the Plunge - CYMRAEG

Dyddiad: Dydd Iau, 21/03/2019

Amser: 10:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y gweithdy yma ban Busnes Cymru yn rhoi golwg gyffredinol o’r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi’n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Pobl ifanc yn dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw


Young people influencing decisions about what matters to them

Dyddiad: Dydd Iau, 28/03/2019

Amser: 09:30 - 15:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal digwyddiad mewn partneriaeth ag Arolygu Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru a fydd yn amlinellu’r heriau allweddol sy’n wynebu pobl ifanc Cymru heddiw.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share