Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus


Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus

Dyddiad: Dydd Iau, 17/10/2019

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y seminar yma’n arddangos ystod o offer digidol a sut allant wella cydweithio rhwng gwasanaethau cyhoeddus.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Gweithdy Cyflwyniad i Dendro


Gweithdy Cyflwyniad i Dendro

Dyddiad: Dydd Mercher, 23/10/2019

Amser: 09:30 - 15:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Gweithdy newydd sydd yn cyflwyno a rhoi gwybodaeth i fusnesau sydd yn newydd i dendro.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Sioe Deithiol Diwydiant Croeso Cymru


Sioe Deithiol Diwydiant Croeso Cymru

Dyddiad: Dydd Mercher, 23/10/2019

Amser: 10:00 - 14:15

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Bydd Croeso Cymru yn mynd ar daith ym mis Hydref fel rhan o’r gyfres ddiweddaraf o sioeau teithiol y diwydiant twristiaeth.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Gweithdy Gwerthu ac Arddangos


Gweithdy Gwerthu ac Arddangos

Dyddiad: Dydd Iau, 24/10/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Ydych chi am ddysgu mwy am dechnegau gwerthu a pharatoi eich cynnyrch ar gyfer sioeau ac arddangos?

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Dyddiad: Dydd Iau, 24/10/2019

Amser: 13:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Yn y gweithdy yma, sydd wedi ei ariannu yn llawn gan Cyflymu Cymru i Fusnesau, byddwch yn dysgu sut i wneud y gorau o’r cyfryngau cymdeithasol.

...mwy

.

Categoriau:

Dyddiad: 27/10/2019

Amser: 10:00 - 16:30

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Dosbarth Meistr LinkedIn


Dosbarth Meistr LinkedIn

Dyddiad: Dydd Mawrth, 29/10/2019

Amser: 09:30 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Yn y dosbarth tra rhyngweithiol yma, fe fyddwch chi’n darganfod sut mae defnyddio grym LinkedIn i greu cyfleoedd gwerthfawr a fydd yn arwain at fwy o fusnes.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch - canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol


Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch - canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol

Dyddiad: Dydd Mercher, 30/10/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

A ydych chi’n tendro i’r sector breifat a chyhoeddus? Yna mae’r cwrs yma i chi.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Facebook ar gyfer Busnes


Facebook ar gyfer Busnes

Dyddiad: Dydd Mawrth, 12/11/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r cyfryngau cymdeithasol, yn cynnwys Facebook yn dal i fod y dull cyflymaf a mwyaf grymus o farchnata eich busnes. Fe fydd y gweithdy yma’n egluro yn union sut y gallwch chi ddefnyddio Facebook i roi hwb i’ch busnes.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni


Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Dyddiad: Dydd Mawrth, 12/11/2019

Amser: 10:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Bydd y gweithdy yma gan Busnes Cymru yn rhoi golwg gyffredinol o’r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi’n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru


Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru

Dyddiad: Dydd Iau, 14/11/2019

Amser: 09:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mi fydd Cynhadledd Flynyddol 2019 Anabledd Dysgu Cymru, ‘Dwi yma’, yn edrych ar bwysigrwydd bod pobl gydag anabledd dysgu o bob oedran yn cael eu gweld, eu clywed, eu cynnwys a’u gwerthfawrogi ym mhob agwedd o fywyd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan: Cynhadledd Coetsio Gogledd Cymru


Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan: Cynhadledd Coetsio Gogledd Cymru

Dyddiad: Dydd Iau, 21/11/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ymunwch â Academi Wales yng Nghynhadledd Coetsio Gogledd Cymru, Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan, i glywed ymarferwyr blaenllaw ac academyddion ym maes hyfforddi. Mae’r gynhadledd wedi’i hanelu at ymarferwyr hyfforddi a mentora yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau


Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Dyddiad: Dydd Iau, 21/11/2019

Amser: 13:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Mae’r gweithdy yma gan Busnes Cymru yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl - Lefel 2


Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl - Lefel 2

Dyddiad: Dydd Mercher, 27/11/2019

Amser: 09:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Mae’r cwrs hwn gan Hyfforddiant Nuco yn rhoi’r wybodaeth i ddysgwyr nodi cyflyrau iechyd meddwl a amheuir yn ogystal â rhoi sylw i effaith cyffuriau ac alcohol a’r Cynllun Gweithredu Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Creu Gwefan


Creu Gwefan

Dyddiad: Dydd Mercher, 27/11/2019

Amser: 14:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae’r gweithdy hwn yn addas ar gyfer pobl sydd naill ai’n dymuno cael Gwefan o’r newydd, gwella’r wefan sydd ganddynt eisoes a’i hyrwyddo ar lein. Mae angen i wefan edrych yn ddeniadol ond mae’n rhaid iddo hefyd fod yn effeithiol. Bydd y gweithdy hwn yn dangos i chi sut i sicrhau hyn.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Dyddiad: 15/12/2019

Amser: 10:00 - 16:30

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Atebolrwydd a llywodraethiant mewn gwasanaethau partneriaeth


Atebolrwydd a llywodraethiant mewn gwasanaethau partneriaeth

Dyddiad: Dydd Iau, 27/02/2020

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Hanner Marathon Eryri


Hanner Marathon Eryri

Dyddiad: Dydd Sul, 17/05/2020

Amser: 10:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Y flwyddyn yma mae Rhedeg Cymru yn mynd i wneud yr Hanner Marathon yma nid yn unig yn ras arbennig ond yn ddigwyddiad arbennig hefyd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.