Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Sesiwn Galw Heibio Llifogydd


Sesiwn Galw Heibio Llifogydd

Dyddiad: Dydd Iau, 25/04/2019

Amser: 15:00 - 19:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ymunwch â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyfoeth Naturiol Cymru,
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Dŵr Cymru mewn sesiwn galw heibio i drafod y llifogydd diweddar ym mis Mawrth.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Clwb Marchnata Gogledd Cymru


Clwb Marchnata Gogledd Cymru

Dyddiad: Dydd Llun, 29/04/2019

Amser: 10:00 - 12:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Gan gyfarfod bob pedwerydd Llun o’r mis, mae Clwb Marchnata Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar her neu bwnc marchnata gwahanol bob mis. Mae’r Clwb yn rhannu cymorth, cyngor a mewnwelediadau ar strategaethau a gweithredoedd profedig sy’n gweithio.

Bydd cyfarfod clwb mis Ebrill yn dilyn o’r mis diwethaf ac yn edrych ar sut i ddefnyddio Canva i wella eich delweddau.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Grwp Newydd i Ofalwyr


Grwp Newydd i Ofalwyr

Dyddiad: Dydd Iau, 02/05/2019

Amser: 10:00 - 12:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ydech chi’n magu plentyn perthynas neu ffrind?
Mae Y bont yn dechrau grwp newydd i ofalwyr gael y cyfle i gyfarfod pobl eraill mewn sefyllfa debyg am baned a sgwrs?

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Creu ymgyrch marchnata e-bost effeithiol gan ddefnyddio Mailchimp


Creu ymgyrch marchnata e-bost effeithiol gan ddefnyddio Mailchimp

Dyddiad: Dydd Mawrth, 07/05/2019 i 08/05/2019

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Gweithdy rhagweithiol a rhyngweithiol fydd yn dangos i chi sut i gadw mewn cysylltiad â’ch cwsmeriaid yn hawdd ac yn effeithiol.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Gweithio mewn partneriaeth i frwydro yn erbyn twyll yng Nghymru


Gweithio mewn partneriaeth i frwydro yn erbyn twyll yng Nghymru

Dyddiad: Dydd Iau, 16/05/2019

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd Swyddfa Archwilio Cymru mewn partneriaeth a Y Gyfnewidfa Arfer Da yn rhannu technegau archwilio, deallusrwydd a defnydd dadansoddeg data er mwyn atal a darganfod twyll.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Ymwybyddiaeth Ofalgar


Ymwybyddiaeth Ofalgar

Dyddiad: Dydd Iau, 16/05/2019

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r gweithdy hwn gan Academi Wales yn gyfle i edrych ar theori Ymwybyddiaeth Ofalgar ac i gymryd rhan mewn ymarferion perthnasol o dan arweiniad.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Ymddiriedaeth: sylfaen timau llwyddiannus


Ymddiriedaeth: sylfaen timau llwyddiannus

Dyddiad: Dydd Iau, 16/05/2019

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y gweithdy hwn gan Academi Wales yn rhoi cyfle i chi ystyried rhai safbwyntiau arbenigol am ymddiriedaeth, ystyried sut mae ymddiriedaeth neu ddiffyg ymddiriedaeth yn effeithio arnoch chi, eich tîm a’ch sefydliad.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Hanner Marathon Eryri


Hanner Marathon Eryri

Dyddiad: Dydd Sul, 19/05/2019

Amser: 10:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Y flwyddyn yma mae Rhedeg Cymru yn mynd i wneud yr Hanner Marathon yma nid yn unig yn ras arbennig ond yn ddigwyddiad arbennig hefyd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Instagram i Fusnesau Bach - Cyflwyniad


Instagram i Fusnesau Bach - Cyflwyniad

Dyddiad: Dydd Mercher, 22/05/2019

Amser: 10:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r sesiwn yma yn cyflwyno’r manteision busnes sydd gan Instagram i fusnesau bach, i wneud busnesau yn ymwybodol o’r gwahanol resymau ac amcanion dros ddefnyddio Instagram fel cyfrwng cymdeithasol a sut mae ei ddefnyddio fel ffordd o farchnata.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol


Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol

Dyddiad: Dydd Iau, 23/05/2019

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae 90% o fusnesau yn codi ymwybyddiaeth brand gyda’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n ffordd hawdd iawn i godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Fe wneith Cyflymu Cymru i Fusnesau ddangos i chi sut i fanteisio ar y cyfryngau cymdeithasol yn eu gweithdy a ariennir yn llawn.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle


Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Dyddiad: Dydd Llun, 03/06/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y cwrs undydd yma gan Academi Sgiliau Glasdir a Groundwork Gogledd Cymru yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
7 o Arferion Pobl Hynod Effeithiol


7 o Arferion Pobl Hynod Effeithiol

Dyddiad: Dydd Iau a Dydd Gwener, 06/06/2019 i 07/06/2019

Amser: 09:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r rhaglen 7 Arfer Pobl Hynod Effeithiol gan Academi Wales yn rhaglen weddnewidiol ac yn brofiad dysgu y gwnewch ei fwynhau ac a fydd yn eich helpu chi i fod cystal ag y gallwch fod.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Cynorthwywyr Addysgu: Cymorth ar waith


Cynorthwywyr Addysgu: Cymorth ar waith

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 08/06/2019

Amser: 10:00 - 14:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae cynorthwywyr addysgu’n adnodd pwysig mewn addysg. Mae’r gweithdy hwn, a gyflwynir gan ddarlithydd o Ysgol Addysg, Plentyndod ac Ieuenctid y Brifysgol Agored, yn ystyried sut y mae’r rôl wedi datblygu ar draws y DU, ac yn enwedig yng Nghymru, dros amser.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Llunio Eich Cymuned –Rôl Cynlluniau Cymuned a Chynlluniau Cynefin


Llunio Eich Cymuned –Rôl Cynlluniau Cymuned a Chynlluniau Cynefin

Dyddiad: Dydd Mawrth, 11/06/2019

Amser: 10:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y digwyddiad hwn mewn partneriaeth ar y cyd gan Cymorth Cynllunio Cymru ac Un Llais Cymru yn archwilio’r hyn sy’n debyg ac yn wahanol rhwng Cynlluniau Cynefin a Chynlluniau Cymuned; yn amlygu data angenrheidiol a’r dystiolaeth ofynnol er mwyn cefnogi cynllunio lleol ac yn nodi’r pecynnau sydd ar gael i gynorthwyo cymunedau lleol.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Parti Paentio Llanrwst


Parti Paentio Llanrwst

Dyddiad: Dydd Iau, 13/06/2019

Amser: 18:30 - 21:00

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0Df

Noson hwyliog yn peintio llun canfas

Heb beintio ers ysgol ….

Peidiwch â phoeni, nid oes angen unrhyw brofiad o gwbl arnoch. Bydd arlunydd proffesiynol yn mynd â chi drwy’r peintio gam wrth gam.

...mwy

.

Categoriau:
Cwrdd â’ch Buddsoddwr Cymdeithasol


Cwrdd â’ch Buddsoddwr Cymdeithasol

Dyddiad: Dydd Mercher, 26/06/2019

Amser: 10:00 - 14:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Pa opsiynau am gyllid ychwanegol sydd ar gael i fusnesau cymdeithasol?

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru ar dân eisiau dod â busnesau cymdeithasol yn agosach at arianwyr a buddsoddwyr cymdeithasol. Maent wedi trefnu digwyddiad ‘Cwrdd â’ch Buddsoddwr Cymdeithasol’ mewn partneriaeth a Canolfan Cydweithredol Cymru i roi cyfle i rwydweithio gyda gwahanol arianwyr a buddsoddwyr er mwyn clywed am y cymorth sydd ar gael i fusnesau cymdeithasol.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Arwain ar Iâ


Arwain ar Iâ

Dyddiad: Dydd Mercher, 17/07/2019

Amser: 12:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r gweithdy rhyngweithiol, egnïol a llawn gwybodaeth hwn gan Academi Wales yn defnyddio hanes anhygoel a gwir Syr Ernest Shackleton a’r daith nodedig i’r Antarctig yn 1914. Mae’n dangos pwysigrwydd arweinyddiaeth addasol mewn cyfnodau o adfyd, ansicrwydd a newid.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Dyddiad: 27/10/2019

Amser: 10:00 - 16:30

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Dyddiad: 15/12/2019

Amser: 10:00 - 16:30

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share