Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Cynnal Tenantiaethau: Seminar arfer gorau


Sustaining tenancies: A seminar of best practice

Dyddiad: Dydd Iau, 22/11/2018

Amser: 09:30 - 15:45

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Yn y digwyddiad hwn, gan Shelter Cymru, fe fyddwn ni yn archwilio sut i helpu pobl i gynnal eu tenantiaethau mewn amgylchedd sy’n gynyddol anodd. Fe fyddwn yn arddangos nifer o gynlluniau sy’n arwain ein cymunedau i oroesi’r amseroedd anodd hyn.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Ffair Grefftau


Craft Fair

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 24/11/2018

Amser: 10:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r ffair grefftau yma yn mynd i fod yn ddigwyddiad arbennig o waith celf a chrefft o’r safon uchaf, yn dathlu ein creadigrwydd yn Gogledd Cymru ac hefyd yn codi arian ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Conwy 2019.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
MS Word – Syniadau a Triciau


Microsoft Word – Tricks and Tips

Dyddiad: Dydd Iau, 29/11/2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r cwrs undydd yma ar gyfer pobl sydd eisoes yn defnyddio Microsoft Word ac a fuasai’n hoffi gwella eu dealltwriaeth er mwyn gallu manteisio’n llawn wrth ddefnyddio nodweddion ardderchog Word.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Sêl Pen Bwrdd


Indoor Table Top Sales

Dyddiad: Dydd Sul, 02/12/2018

Amser: 08:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae Elusen Plant ‘Happy Faces’ yn cyflwyno Sêl Pen Bwrdd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Moonlight Magic Craft And Holistic Wellbeing Fayre

Dyddiad: 09/12/2018

Amser: 10:00 - 16:00

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Noson Whist


Whist Drive

Dyddiad: Dydd Mercher, 12/12/2018

Amser: 19:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Dewch i Noson Whist yma yn Glasdir.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Noson Gabaret Cabarela


Cabarela Cabaret Show

Dyddiad: Nos Wener, 21/12/2018

Amser: 18:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r tocynnau wedi cyrraedd…..

Cabarela – sioe gabaret hollol unigryw yng nghwmni merched anhygoel Sorela a’u gwesteion!

Ffordd arbennig o dreulio ‘mad friday’ efo’ch ffrindia’ ac i ddathlu’r Nadolig!!!

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Diogelwch bwyd mewn Arlwyo - Lefel 2


Food Safety in Catering - Level 2

Dyddiad: Dydd Mawrth, 22/01/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Tystysgrif Lefel 2 ydy hon (Tystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol gynt) a gynlluniwyd i ddysgu unigolion sy’n trin bwyd i werthfawrogi ymarferion hylendid bwyd da.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Facebook ar gyfer Busnes


Facebook for Business

Dyddiad: Dydd Iau, 24/01/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r cyfryngau cymdeithasol, yn cynnwys Facebook yn dal i fod y dull cyflymaf a mwyaf grymus o farchnata eich busnes. Fe fydd y gweithdy yma’n egluro yn union sut y gallwch chi ddefnyddio Facebook i roi hwb i’ch busnes.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle


Emergency First Aid at Work

Dyddiad: Dydd Mawrth, 29/01/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y cwrs undydd yma mewn partneriaeth a Academi Sgilaiu Glasdir a Groundwork Gogledd Cymru yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share