Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Facebook ar gyfer Busnes - Webinar


Facebook ar gyfer Busnes - Webinar

Dyddiad: Dydd Iau, 02/04/2020

Amser: 09:30 - 12:30

Mae’r cyfryngau cymdeithasol, yn cynnwys Facebook yn dal i fod y dull cyflymaf a mwyaf grymus o farchnata eich busnes. Fe fydd y gweithdy yma’n egluro yn union sut y gallwch chi ddefnyddio Facebook i roi hwb i’ch busnes.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events, Training / Hyfforddiant
Defnyddio Technoleg i Ddatblygu Sgiliau


Defnyddio Technoleg i Ddatblygu Sgiliau

Dyddiad: Dydd Mercher, 29/04/2020

Amser: 10:00 - 15:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Bydd Clybiau Gwawr yma yn Glasdir yn cynnal cwrs i’ch helpu i ddefnyddio technoleg i greu straeon digidol, ymgysylltu’n gymunedol ac annog defnydd o adnoddau Cymraeg y We.

...mwy

.

Categoriau:
Adeiladu Brand Effeithiol


Adeiladu Brand Effeithiol

Dyddiad: Dydd Iau, 30/04/2020

Amser: 10:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae Cywain yn cynnal gweithdy i roi cyflwyniad i’r broses brandio. Bydd y gweithdy yma yn cynnig cymorth i fusnesau i’w hannog i feddwl am y materion sydd angen sylw.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Hanner Marathon Eryri


Hanner Marathon Eryri

Dyddiad: Dydd Sul, 17/05/2020

Amser: 10:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Y flwyddyn yma mae Rhedeg Cymru yn mynd i wneud yr Hanner Marathon yma nid yn unig yn ras arbennig ond yn ddigwyddiad arbennig hefyd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cynhadledd Fforwm Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen


Cynhadledd Fforwm Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen

Dyddiad: Dydd Iau, 21/05/2020

Amser: 10:00 - 15:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae Mudiad Meithrin yn cynnal cynadledd gyda’r nod i ddod ag ymarferwyr blynyddoedd cynnar ynghyd i rannu arfer da yn y Cyfnod Sylfaen a gwella’r cyfleoedd ar gyfer cydweithio rhwng Cylchoedd Meithrin a Meithrinfeydd Dydd, athrawon ymgynghorol ac ysgolion.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cymhorthfa Gynllunio


Cymhorthfa Gynllunio

Dyddiad: Dydd Iau, 13/08/2020

Amser: 09:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Bydd y gymhorthfa yma yn rhoi’r cyfle i chi drafod materion cynllunio penodol ar gyfer eich busnes fferm neu goedwigaeth gan gynnwys adnewyddu adeiladau neu adeiladu o’r newydd, ynni adnewyddadwy a chyfleoedd arallgyfeirio neu fusnes twrisitaeth.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.