Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Disgo Nadolig


Disgo Nadolig

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 07/12/2019

Amser: 15:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Dewch i gael mwynhau’r Nadolig gyda Disgo Nadolig Llanast Llanrwst

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Gweithdai Adnodd Cofnodion Fferm WLBP


Gweithdai Adnodd Cofnodion Fferm WLBP

Dyddiad: Dydd Mercher, 11/12/2019

Amser: 14:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae Welsh Lamb and Beef Producers (WLBP) Ltd yn sefydliad gydweithredol gan ffermwyr sy’n rheoli nifer o gynlluniau gwarant ffermydd er mwyn hyrwyddo cig oen a chig eidion o Gymru.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Ffair Grefftau a Lles Holistig Nadolig


Ffair Grefftau a Lles Holistig Nadolig

Dyddiad: Dydd Sul, 15/12/2019

Amser: 10:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae Ffrindiau or Elusen Plant – Happy Faces yn cyflwyno Ffair Grefftau a Lles Holistig Nadolig ar Ddydd Sul 15fed o Ragfyr 2019 yma yn Glasdir.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo CIEH Lefel 3


Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo CIEH Lefel 3

Dyddiad: Dydd Llun, 13/01/2020 i 27/01/2020

Amser: 09:30 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae’r cwrs Goruchwylio Bwyd mewn Arlwyo Lefel 3 wedi ei ddylunio ar gyfer pobl sy’n goruchwylio eraill neu yn gyfrifol am redeg y busnes cyfan neu rhan ohono.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Merched y Wawr Cwrs Crefft Y Gogledd


Merched y Wawr Cwrs Crefft Y Gogledd

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 18/01/2020

Amser: 10:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mi fydd Merched Y Wawr yma yn Glasdir ar Ddydd Sadwrn 18 Ionawr yn cynnal cyrsiau crefft.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni


Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Dyddiad: Dydd Mawrth, 21/01/2020

Amser: 10:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Bydd y gweithdy yma gan Busnes Cymru yn rhoi golwg gyffredinol o’r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi’n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Cwrs Poen Cronig


Cwrs Poen Cronig

Dyddiad: Dydd Mercher, 19/02/2020

Amser: 14:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae EPP Cymru yn rhedeg cwrs 6 wythnos am ddim i’ch help a’ch cefnogi i hunan reoli eich poen.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Atebolrwydd a llywodraethiant mewn gwasanaethau partneriaeth


Atebolrwydd a llywodraethiant mewn gwasanaethau partneriaeth

Dyddiad: Dydd Iau, 27/02/2020

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Marchnata Dynamig


Marchnata Dynamig

Dyddiad: Dydd Iau, 05/03/2020

Amser: 09:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Bydd y gweithdy yma gan Busnes Cymru yn rhoi cyfle i chi ddysgu sut i greu strategaeth farchnata a chynllun marchnata.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Cynhadledd Rhanbarthol Gweinyddiaethau Gwledig


Cynhadledd Rhanbarthol Gweinyddiaethau Gwledig

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 07/03/2020

Amser: 10:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae Rural Ministries yn cynnal eu Cynhadledd Rhanbarthol ar gyfer clerigwyr, arweinwyr, aelodau eglwysi ac unrhyw un sydd â chalon am genhadaeth yn eu cymunedau

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Hanner Marathon Eryri


Hanner Marathon Eryri

Dyddiad: Dydd Sul, 17/05/2020

Amser: 10:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Y flwyddyn yma mae Rhedeg Cymru yn mynd i wneud yr Hanner Marathon yma nid yn unig yn ras arbennig ond yn ddigwyddiad arbennig hefyd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.