Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Cymhorthfa Gynllunio

Cymhorthfa Gynllunio

Dyddiad: Dydd Iau, 13/08/2020

Amser: 09:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Bydd Cyswllt Ffermio yn cynnal Cymhorthfa Gynllunio yn Glasdir ar 13 o Awst.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys apwyntiad preifat am awr o hyd i drafod materion cynllunio gydag arbenigwyr cynllunio annibynnol.

Bydd hyn yn gyfle gwych i drafod:

  • Adeiladau newydd
  • Adnewyddu hen adeiladau
  • Systemau egni adnewyddadwy
  • Cyfleon twristiaeth

Gall busnesau cymwys sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio archebu apwyntiad mewn cymhorthfa. Ceir mwy o wybodaeth ynglŷn â’r meini prawf yma.

Am wybodaeth ynglŷn â’r gymhorthfa, i sicrhau eich bod yn gymwys i fynychu ac i archebu eich lle cysylltwch â Delyth Jones – 01970 600174 | delyth.mair.jones@menterabusnes.co.uk

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.