Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Hanner Marathon Eryri

Hanner Marathon Eryri

Dyddiad: Dydd Sul, 17/05/2020

Amser: 10:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Y flwyddyn yma mae Rhedeg Cymru yn mynd i wneud yr Hanner Marathon yma nid yn unig yn ras arbennig ond yn ddigwyddiad arbennig hefyd. Mi fydd Rhedeg Cymru yn gweithio gyda’r gymuned leol i wneud y diwrnod yn un cofiadwy ac i hybu pobl i ddod yn ôl blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae Rhedeg Cymru yn falch o’r gweithgareddau y maent yn eu trefnu gyda’r pwyslais ar fwynhad y digwyddiad cyfan i’r rhedwyr.

Byddwch yn gadael Llanrwst ar ddiwrnod y ras ac yn dweud wrth eich ffrindiau, teulu a’ch cyfoedion “Dwi wedi cwblhau Hanner Marathon Eryri”

Mi fydd pencadlys y ras yn Glasdir a bydd ar agor o 9.00yb tan 9.45yb.

Mi fydd y ras yn dechrau am 10yb

Y gost: Aelodau £30, pawb arall £32 (MAE RHAID I CHI FOD YN 17 OED AR DDIWRNOD Y RAS)
Yn cynnwys medal a crys-t.
Mae’r gost yn cynnwys taw.

I archebu eich lle cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.