Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Facebook ar gyfer Busnes

Facebook ar gyfer Busnes

Dyddiad: Dydd Iau, 02/04/2020

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r cyfryngau cymdeithasol, yn cynnwys Facebook yn dal i fod y dull cyflymaf a mwyaf grymus o farchnata eich busnes. Fodd bynnag, mae deall sut mae defnyddio hyn fel arf yn dipyn o her. Fe fydd y gweithdy yma’n egluro yn union sut y gallwch chi ddefnyddio Facebook i roi hwb i’ch busnes.

I be mae’r cwrs yn rhoi sylw?

  • Creu strategaeth Facebook sy’n gweithio, a phlethu hynny â’ch targedau marchnata presennol;
  • Llunio’r negeseuon cywir a thargedu hynny ar gyfer eich cwsmeriaid a chwsmeriaid posib yn y llefydd maen nhw’n debygol o fod.
  • Sicrhau eich bod chi’n deall y tab ‘golwg craff’ neu Insights ac yn ei ddefnyddio i wella eich postiadau Facebook yn organig a thrwy hysbysebu ar Facebook.
  • Deall sut mae Edgerank Facebook yn gweithio er mwyn gallu adnabod yn sydyn pa bostiadau sy’n effeithiol a pha rai sy’n niweidiol i’ch tudalen Facebook.
  • Deall y mathau gwahanol o Ymgyrchoedd Hysbysebu Facebook ar gyfer eich busnes a sut y gall gwario cyn lleied â £3.00 y dydd gynyddu eich gwerthiant yn sylweddol.

Pwy ddylai fynychu’r cwrs?
Mae’r cwrs yma ar gyfer y sawl sydd eisoes â thudalen busnes ar Facebook ond sy’n cael trafferth deall sut mae manteisio ohoni. Mae Facebook yn llwyfan perffaith ar gyfer unrhyw fusnes sydd am werthu’n uniongyrchol i’r cwsmer.

Cost: £39 + VAT y person

I archebu eich lle ar y gweithdy yma, “cliciwch yma”.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events, Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.