Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Taith Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod: Ein sefyllfa ar hyn o bryd a lle mae angen i ni fod

Taith Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod: Ein sefyllfa ar hyn o bryd a lle mae angen i ni fod

Dyddiad: Dydd Iau, 19/03/2020

Amser: 10:00 - 15:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae’r digwyddiad yma a gynhelir gan Swyddfa Archwilio Cymru yn rhoi’r cyfle i gynnal trafodaeth er mwyn cydnabod a thynnu sylw at yr heriau, a sut i gynnig gwasanaethau sydd yn ymwybodol o ACEs.

Mae’r digwyddiad hwn yn ddilyniant o waith yr Hwb Cefnogi ACE i godi ymwybyddiaeth o ACEs, yn cynnwys yr ymgyrch #aceawaresowhat. Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i fynychwyr werthuso eu sefyllfa ar hyn o bryd a beth ddylai ddigwydd nesaf. Byddwn yn dathlu’r llwyddiannau hyd yn hyn ac yn canolbwyntio ar symud y drafodaeth ymlaen i alluogi gwasanaethau sy’n ystyried trawma i ddod yn rhai cyffredin.

Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar dri phrif faes:

  • defnyddwyr gwasanaeth
  • arweinyddiaeth
  • diwylliant sefydliadol

Am fwy o wybodaeth ac am fanylion ar sut i archebu lle cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.