Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl - Lefel 2

Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl - Lefel 2

Dyddiad: Dydd Mercher, 27/11/2019

Amser: 09:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Mae’r cwrs un dydd yma yn ymdrin â chynnwys y cwrs Lefel 1 (Cwrs ½ Diwrnod gyda’r nod o roi’r wybodaeth i ddysgwyr nodi cyflyrau iechyd meddwl a amheuir a’r sgiliau i ddechrau sgwrs a gallu cyfeirio’r person tuag at gymorth proffesiynol) ond mae hefyd yn ehangu ar effeithiau cyffuriau ac alcohol, yn ymgorffori’r Cynllun Gweithredu Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl ac yn ymdrin â ffyrdd y gellir cefnogi diwylliant iechyd meddwl cadarnhaol mewn gweithle.

Cost y cwrs ydi £90 y person.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle e-bostiwch nucomentalhealth@icloud.com neu ffoniwch 07880 189215.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.