Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Creu Gwefan

Creu Gwefan

Dyddiad: Dydd Mercher, 27/11/2019

Amser: 14:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae’r gweithdy hwn yn addas ar gyfer pobl sydd naill ai’n dymuno cael Gwefan o’r newydd, gwella’r wefan sydd ganddynt eisoes a’i hyrwyddo ar lein. Mae angen i wefan edrych yn ddeniadol ond mae’n rhaid iddo hefyd fod yn effeithiol. Bydd y gweithdy hwn yn dangos i chi sut i sicrhau hyn.

Bydd y sesiwn yn egluro’r hyn sydd ei angen er mwyn naill a adeiladu eich Gwefan eich hun, neu ganfod Datblygwr Gwefan i’w adeiladu ar eich rhan. Byddwch chi’n dysgu sut i ddewis enw parth, trefniadau lletya a’r hyn i chwilio amdano mewn gwefan dda. Ni fyddwch yn gallu creu Gwefan fel rhan o’r cwrs, ond bydd cyfle i weld rhai o’r opsiynau gorau ar gyfer creu eich gwefan eich hun, ac awgrymiadau ynglŷn â’r hyn y dylid ei gynnwys.

Unwaith y byddwch wedi creu eich Gwefan, bydd angen i chi fynd ati i’w hyrwyddo. Byddwch yn dysgu sut i gael eich rhestru ar beiriannau chwilio megis Google, ac yn edrych ar opsiynau eraill er mwyn cyfeirio cwsmeriaid at eich Gwefan, megis marchnata dros e-bost, y cyfryngau cymdeithasol ac adeiladu dolenni.

Noder os gwelwch yn dda, dim ond lle i 20 sydd ymhob gweithdy, felly y cyntaf i gofrestru fydd yn cael lle.

Cost: Am ddim
I fwcio eich lle, cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.