Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Dyddiad: Dydd Iau, 21/11/2019

Amser: 13:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Mae’r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu. Rydym yn ateb y cwestiwn “Pam fod cadw llyfrau yn bwysig?”, A sut i gadw cofnodion i sicrhau bod gennych reolaeth dros eich trafodion busnes. Mae hwn yn weithdy ymarferol ac yn eich galluogi i deimlo’n hyderus ac yn deall y rhesymau pam treth a chadw llyfrau da yw arferion busnes hanfodol a sain.

Bydd treth digidol hefyd yn cael ei drafod a sut i sicrhau nad ydych yn cael eu gadael drysu gan y newidiadau sydd wedi dod i rym ynglyn a cyflwyno ffurflenni. Bydd y cyflwyniad yn esbonio beth yw treth digidol, sut a pham ei fod wedi cael ei gyflwyno.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gael unrhyw gwestiynau a atebwyd gan y Cyfrifydd profiadol a fydd yn cael eu cyflwyno yn y gweithdy.

I archebu lle ar y cwrs yma cliciwch yma.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.