Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan: Cynhadledd Coetsio Gogledd Cymru

Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan: Cynhadledd Coetsio Gogledd Cymru

Dyddiad: Dydd Iau, 21/11/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ymunwch â Academi Wales yng Nghynhadledd Coetsio Gogledd Cymru, Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan, i glywed ymarferwyr blaenllaw ac academyddion ym maes hyfforddi. Mae’r gynhadledd wedi’i hanelu at ymarferwyr hyfforddi a mentora yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector.

Mae hefyd yn gyfle gwych i chi rwydweithio a rhannu arferion da gyda hyfforddwyr eraill o bob rhan o Wasanaeth Cyhoeddus Cymru.

Mae Academi Wales yn falch o gynnwys Sara Lodge, cyd-gyfarwyddwr Beehive Coaching and Leadership Development, yn rhaglen eleni. Mae Sara’n ymgynghorydd, yn hwylusydd ac yn oruchwylydd hyfforddi profiadol.

Hyfforddodd fel Dadansoddwr trafodaethol (TA) clinigol a bu’n ymarfer fel therapydd dan hyfforddiant, cyn canolbwyntio ar waith sefydliadol, ac mae dadansoddi trafodaethol yn parhau i fod yn fethodoleg sylfaenol y tu ôl i’w dulliau o hyfforddi a goruchwylio. Mae gan Sara ddiddordeb mewn gwthio ffiniau hyfforddi, gan gynnwys defnyddio model goruchwylio ymwybyddiaeth ofalgar, a gweithiodd gyda Phrifysgol Bangor i greu’r model hyfforddi Cymraeg, CADOG.

Am fwy o fanylion a sut i wneud cais am le cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.