Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru

Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru

Dyddiad: Dydd Iau, 14/11/2019

Amser: 09:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mi fydd Cynhadledd Flynyddol 2019 Anabledd Dysgu Cymru, ‘Dwi yma’, yn edrych ar bwysigrwydd bod pobl gydag anabledd dysgu o bob oedran yn cael eu gweld, eu clywed, eu cynnwys a’u gwerthfawrogi ym mhob agwedd o fywyd. Yn yr ysgol, coleg, y gwaith, gartref, yn y gymuned, y celfyddydau, hamdden a safleoedd o awdurdod ac arbenigedd.

Mae cael eich gweld, eich clywed, eich cynnwys a’ch gwerthfawrogi yn helpu:

  • lleihau stigma a gwahaniaethu yn erbyn pobl gydag anabledd dysgu
  • rhoi grym a rheolaeth i bobl yn eu bywydau eu hunain
  • llesiant pobl

Mae gwneud Cymru lle mae pobl gydag anabledd dysgu yn cael eu gweld, eu clywed, eu cynnwys a’u gwerthfawrogi yn bwysig i bawb oherwydd:

  • mae’n gwneud y mwyaf o sgiliau, gwybodaeth a doniau pobl
  • mae’n helpu gwasanaethau i ddarparu’r gwasanaethau a’r gefnogaeth gywir
  • mae’n cyfrannu at gydlyniad cymunedol a datblygiad economaidd

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.