Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Dyddiad: Dydd Mawrth, 12/11/2019

Amser: 10:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Bydd y gweithdy yma gan Busnes Cymru yn rhoi golwg gyffredinol o’r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi’n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.

Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn:

  • Deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi’ch hun
  • Gallu asesu eich sgiliau personol
  • Gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes
  • Deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes
  • Gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith
  • Gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

I gael mwy o wybodaeth ac i archebu lle am ddim cliciwch yma.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.