Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Dyddiad: Dydd Iau, 24/10/2019

Amser: 13:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Mae 90% o fusnesau yn codi ymwybyddiaeth brand gyda’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n ffordd hawdd iawn i godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Yn y gweithdy yma, sydd wedi ei ariannu yn llawn gan Cyflymu Cymru i Fusnesau, byddwch yn dysgu sut i wneud y gorau o’r cyfryngau cymdeithasol.

Yn ystod y gweithdy byddwch yn dysgu:

  • Sut i ysgrifennu postiadau mwy dengar
  • Sut i greu strategaeth cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus i ennill busnes
  • Awgrymiadau i ddysgu pa ddulliau sy’n gweithio a pha rai nad ydynt yn gweithio
  • Llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn gynnwys Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, a LinkedIn
  • Defnyddio byrddau cyfryngau cymdeithasol fel Hootsuite a Buffer

Os yw’ch busnes yn BBaCh sydd wedi’i leoli yng Nghymru ac ar hyn o bryd yn masnachu ac wedi’i gofrestru gyda Thŷ’r Cwmnïau neu CThEM, fedrwch fynychu’r gweithdy yma yn rhad ac am ddim.

I archebu’ch lle ar y gweithdy, cliciwch yma.

Categoriau:

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.