Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Sioe Deithiol Diwydiant Croeso Cymru

Sioe Deithiol Diwydiant Croeso Cymru

Dyddiad: Dydd Mercher, 23/10/2019

Amser: 10:00 - 14:15

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Bydd Croeso Cymru yn mynd ar daith ym mis Hydref fel rhan o’r gyfres ddiweddaraf o sioeau teithiol y diwydiant twristiaeth.

Bydd y digwyddiad yma yn canolbwyntio ar Gynllun Gweithredu Blaenoriaethau’r Dyfodol ar gyfer Twristiaeth yng Nghymru – fydd yn olynu y Strategaeth Dwristiaeth bresennol; Partneriaeth ar gyfer Twf. Byddwn hefyd yn rhannu newyddion o’n hymgyrch farchnata ar gyfer 2020 – Blwyddyn Awyr Agored; sut y gallwch fod yn rhan o Ffordd Cymru; a’r newyddion am y prosiectau diweddaraf i dderbyn cymorth Croeso Cymru.

Bydd cyngor busnes am ddim hefyd ar gael o’r stondin fasnach yn ystod yr egwyl ac amser cinio.

Am fwy o wybodaeth ag i archebu eich lle, cliciwch yma.

Ar ol y sioe deithiol, mi fydd gweithdy byr i helpu busnesau fanteisio i’r eithaf ar gael eich cynnwys ar CroesoCymru.com. Am fwy o wybodaeth ag i archebu eich lle, cliciwch yma.

Cofiwch nad yw archebu lle ar y gweithdy yn cadw lle ichi yn awtomatig ar y sioe deithiol. Mae’n rhaid archebu ar wahân i fod yn bresennol yn y gweithdy a’r sioe deithiol.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.