Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Gweithdy Cyflwyniad i Dendro

Gweithdy Cyflwyniad i Dendro

Dyddiad: Dydd Mercher, 23/10/2019

Amser: 09:30 - 15:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Gweithdy newydd sydd yn cyflwyno a rhoi gwybodaeth i fusnesau sydd yn newydd i dendro.

Amcan y gweithdy yw;

  • Hwyluso Tendro i’r sector cyhoeddus
  • Annog cyflenwyr dod o hyd i ag ymateb i gyfleoedd
  • Annog defnydd o ‘GwerthwchiGymru’, gan hyrwyddo eu busnesau i brynwyr Sector Cyhoeddus a phrynwyr haen 1
  • Nodi’r gofynion tendro a’r gweithdrefnau y gallai fod angen iddynt eu rhoi ar waith er mwyn gallu ymateb i dendr yn effeithiol
  • Deall beth mae prynwyr yn edrych amdano
  • Sylweddoli ar ffynonellau cymorth sydd ar gael

Dylid cynghori’r rhai sy’n bresennol ar y gweithdy ddod â gliniadur / tabled efo nhw.
Cost: Am ddim

I archebu eich lle ar y cwrs yma cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.