Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus

Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus

Dyddiad: Dydd Iau, 17/10/2019

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae gwasanaethau cyhoeddus yn darparu gwasanaethau mewn ffyrdd gwahanol iawn, ac mae gweithio mewn partneriaeth wedi dod yn rhan allweddol o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.

Yn ogystal â hyn, rydym yn byw mewn byd lle mae technolegau digidol yn newid trwy’r amser. Mae’r posibiliadau sydd gan dechnolegau digidol i’w cynnig yn ddiddiwedd.

Bydd y seminar hon hefyd yn rhannu enghreifftiau o sefydliadau sy’n gwneud y mwyaf o ddefnydd o dechnolegau digidol, sy’n eu galluogi i ddarparu gwasanaethau sy’n hybu annibyniaeth, atal, brwydro yn erbyn arwahanrwydd cymdeithasol a llesiant cymunedol. Mae modd addasu’r enghreifftiau hyn ar draws unrhyw wasanaeth cyhoeddus.

I gofrestru eich diddordeb cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.