Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Merched y Wawr Cwrs Crefft Y Gogledd

Merched y Wawr Cwrs Crefft Y Gogledd

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 18/01/2020

Amser: 10:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mi fydd Merched Y Wawr yma yn Glasdir ar Ddydd Sadwrn 18 Ionawr yn cynnal cyrsiau crefft.

Bydd y diwrnod yn cynnwys cyrsiau amrywiol lle allwch ddysgu sut i greu bag bach o ddefnyddio clytwaith a cwiltio, gwneud llun o flodau, creu blodyn allan o bapur ffabric a llawer mwy.

Bydd cost y diwrnod yn cynnwys tâl cofrestru, lleoliad a lluniaeth sy’n cynnwys paned wrth gyrraedd, brechdanau a chawl, pwdin a phaned amser cinio a chyn ymadael.

Cost am y diwrnod yw £40. Cyfyngir y cyrsiau i 15 aelod y cwrs, felly’r cyntaf i ymateb a gaiff le!

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.