Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Noson Gwylwyr S4C

Noson Gwylwyr S4C

Dyddiad: Dydd Mawrth, 03/12/2019

Amser: 07:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Yn dilyn llwyddiant ysgubol Eisteddfod Sir Conwy, bydd S4C yn cynnal Noson Gwylwyr ar nos Fawrth, 3ydd Rhagfyr, ble fydd sawl aelod o dîm rheoili a staff S4C yno i wrando ar sylwadau’r gwylwyr.

Bydd y noson yn cychwyn am 7.00yh. Bydd offer cyfieithu ar gael i unrhyw un sydd angen.

Noson anffurfiol a chymdeithasol fydd hon a chyfle i glywed adborth ar raglenni’r Eisteddfod ac i holi barn gwylwyr am arlwy a gwasanaethau’r sianel.

Mi fydd Prif Weithredwr S4C, Owen Evans, Cyfarwyddwr Creadigol, Amanda Rees, Cadeirydd Dros Dro, Hugh Hesketh Evans, a chomisiynwyr cynnwys y sianel yma i groesawu’r gwylwyr i’r noson.

Dywedodd Hugh Hesketh Evans, Cadeirydd Dros Dro S4C: “Mae S4C yn wasanaeth darlledu cyhoeddus felly mae’n hanfodol ein bod ni’n gwrando ar lais y gwylwyr.

“Rydym yn edrych ymlaen at groesawu’r cyhoedd i Ganolfan Glasdir i gael trafodaeth onest ac agored am raglenni a gwasanaethau’r sianel, ac i glywed beth fydden nhw’n dymuno gweld yn y dyfodol.”

Mae 2019 wedi bod yn flwyddyn i’w gofio i’r dref ar ôl bod yn gartref i’r Eisteddfod Genedlaethol eleni, ac mi fydd staff S4C yn awyddus i glywed barn y bobl am ddarllediadau’r sianel o’r ŵyl, yn ogystal â phob rhaglen arall.

Bydd hefyd cyfle i drafod y sianel ar-lein, Hansh, y gwasanaeth ar alw S4C Clic, a holl sianeli cyfryngau cymdeithasol y sianel.

Bydd lluniaeth ysgafn wrth gyrraedd, cwis byr ar gychwyn y noson a chyfle i bawb gael cip ar raglenni’r sianel dros y misoedd nesaf.

Os hoffech chi fynychu’r Noson Gwylwyr neu i glywed mwy amdano, ffoniwch 01352 754212 neu ebostiwch nosongwylwyr@s4c.cymru.

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal yn yr iaith Gymraeg ac yn rhad ac am ddim i’w fynychu.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.