Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


MS Excel - Syniadau a Triciau

MS Excel - Syniadau a Triciau

Dyddiad: Dydd Gwener, 29/11/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Hoffech chi wella’ch sgiliau Excel? Dewch draw i’r cwrs undydd hwn felly lle bydd cyfle i chi ddysgu am lawer iawn o syniadau ac awgrymiadau yn ymwneud ag Excel!

Beth na’i ddysgu ar y cwrs yma?

Erbyn diwedd y cwrs byddwch wedi darganfod nodweddion gwych fydd yn help i chi fynd ati i greu taenlenni busnes ar gyllidebu a pharatoi datganiadau ariannol yn gwbl ddi-drafferth!

Mae hwn yn gwrs dewis a dethol yn arbennig ar gyfer unrhyw un sy’n hunanddysgedig neu gwnaeth fynychu hyfforddiant blynyddoedd yn ôl. Byddwn yn canfod beth sydd angen ichi ei ddysgu er mwyn gwella eich effeithlonrwydd a sgiliau yn defnyddio Microsoft Excel. Gallwn gynnig hyfforddiant ar Excel 2007, 2010, 2013 neu 2016.

I be mae’r cwrs yn rhoi sylw?

• Deall y rhyngwyneb a’r Gwedd ‘Backstage’

• Addasu’r Bar Offer Mynediad Cyflym (QAT)

• Defnyddio technegau cyflym i gyflawni tasgau sylfaenol

• Creu a defnyddio fformiwlâu a ‘Flash Fill’

• Newid trefn cyfrifiad (BODMAS)

• Defnyddio’r adnodd ‘Awtogyfrifo’

• Dangos a chuddio fformiwlâu

• Dyblygu fformiwlâu

• Defnyddio ‘Awtoswm’ yn effeithiol

• Ymdrin â chyfeiriadau celloedd absoliwt a pherthynol

• Creu cyfresi a chyfresi awtomatig

• Defnyddio amrywiaeth o daflenni gwaith a chreu fformiwlâu 3D

• Defnyddio adnodd fformatio amodol

• Defnyddio’r adnodd ‘IF’

• Defnyddio rhestri data yn effeithiol (hidlo, isgyfansymiau ac ati)

• Gosod pennyn a throedyn

• Argraffu

• Argraffu teitlau ar bob tudalen

Pwy ddylai fynychu’r cwrs?

Mae’r cwrs undydd hwn yn arbennig ar gyfer pobl sy’n defnyddio Excel eisoes ond sydd eisiau ei ddefnyddio’n fwy effeithlon fyth.

Cost: £59 + TAW

I archebu lle ar y gweithdy yma cliciwch yma.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.