Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Diogelwch Bwyd – Lefel 2

Diogelwch Bwyd – Lefel 2

Dyddiad: Dydd Mawrth, 26/11/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r cwrs Diogelwch Bwyd – Lefel 2 yma mewn partneriaeth a A470 Training wedi ei ddylunio i helpu pobl sy’n trin bwyd i werthfawrogi arferion hylendid da. Mae’r cwrs yn addas i bawb sy’n trin bwyd, yn ei goginio, ei weini neu ei werthu. Yn dilyn y cwrs byddwch chi a’ch staff gyda’r hyder a’r arbenigedd i ddarparu bwyd o’r safon uchaf i’ch cwsmeriaid.

I be mae’r cwrs yn rhoi sylw?

• Gwenwyn bwyd
• Bacterioleg
• Atal heintio a gwenwyn bwyd
• Hylendid personol
• Yr adeilad, offer a rheoli pla
• Glanhau a diheintio
• Deddfwriaeth

Mae’r cwrs yma wedi cael ei hachredu yn llwyr ac fe gaiff y dysgwyr eu hasesu drwy gwblhau arholiad amlddewis ar ddiwedd y cwrs. Mi fydd y canlyniadau yn dod i law o fewn ychydig wythnosau a bydd pawb sydd wedi pasio yn derbyn tystysgrif i’w cadw.

Pris £55 + TAW yr un.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle cliciwch yma.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.