Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Arolwg Tai Lleol - Diwrnod Agored

Arolwg Tai Lleol - Diwrnod Agored

Dyddiad: Dydd Mercher, 28/08/2019

Amser: 15:00 - 19:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

A oes angen am fwy o dai a thai fforddiadwy ar gyfer pobl leol yn ardal Cyngor Tre Llanrwst?

Mae Hwylusydd Tai Gwledig wedi trefnu Diwrnod Agored i ganfod yr angen am dai a thai fforddiadwy ar gyfer pobl leol yn ardal Llanrwst.

Bydd y Diwrnod Agored yn helpu i ddeall yn well beth yw’r angen ac i ddarganfod a ydych chi neu rywun arall yr ydych yn ei adnabod angen symud i dŷ mwy addas, neu am ddod yn ol i fyw i’r ardal.

Neu os nad ydych angen symud i roi eich barn ar sut gellir sicrhau bod ardal Llanrwst yn aros yn gymuned fyrlymus i’r dyfodol, neu gynnig safle i godi tai os canfyddir angen, neu yn adnabod adeiladau gweigion y gellir dod a hwy yn ôl i ddefnydd.

Bydd y Diwrnod Agored yn rhoi y cyfle i chi gofrestru eich angen ac i dderbyn eich barn ar safleoedd a tai gwag.

Neu, os na allwch ddod i’r Diwrnod Agored gallwch gwblhau arolwg ar-lein trwy glicio yma.

Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch ag Arfon Hughes ar 01286 889292 neu e-bostiwch HTG@grwpcynefin.org

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.