Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Dyddiad: Dydd Iau, 01/08/2019

Amser: 13:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r gweithdy yma gan Busnes Cymru yn cynnwys pwysigrwydd cadw llyfrau, cadw HMRC yn hapus, y newid drosodd i dreth digidol a bydd yn eich dysgu i fod yn hyderus a chael rheolaeth ar eich trafodion busnes.

Mae’r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu ac yn ateb y cwestiwn “Pam fod cadw llyfrau yn bwysig?”. Hefyd sut i gadw cofnodion i sicrhau bod gennych reolaeth dros eich trafodion busnes. Mae hwn yn weithdy ymarferol ac yn eich galluogi i deimlo’n hyderus ac i ddeall y rhesymau pam fod treth a chadw llyfrau da yn arfer busnes hanfodol.

Bydd y bwriad i gyflwyno treth ddigidol hefyd yn cael ei drafod a sut i sicrhau nad ydych yn cael eich drysu gan y newidiadau. Bydd y cyflwyniad yn esbonio beth yw treth ddigidol, a sut a pham ei fod yn cael ei gyflwyno.

Mae’r gweithdy am ddim.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle cliciwch yma.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.