Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig

Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig

Dyddiad: Dydd Iau, 18/07/2019

Amser: 09:30 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y seminar hwn gan Swyddfa Archwilio Cymru a Cyfnewidfa Arfer Da yn rhannu ymagweddau arloesol i helpu deall sut gall gwasanaethau cyhoeddus fodloni anghenion cymunedau gwledig yng Nghymru.

Yn ddiweddar cyhoeddodd Swyddfa Archwilio Cymru adroddiad ar ‘Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig’. Yn yr adroddiad hwn bu i ni nodi bod 9 awdurdod yn rhai gwledig, 11 yn rhai rhannol-wledig/trefol a 2 yn rhai trefol.

Y realiti yw bod darparu gwasanaethau cyhoeddus teg a chyfiawn a chynnal darpariaeth arbenigol mewn ardaloedd gwledig yn heriol oherwydd nifer o resymau gan gynnwys;

  • Daearyddiaeth
  • Pellter
  • Cost
  • Hyfywedd.

Gall colli hanfodion cymunedau gwledig megis banciau, ysgolion, a swyddfeydd post a mynediad gwael at isadeiledd allweddol megis trafnidiaeth gyhoeddus a band llydan cyflym iawn gymhlethu’r her o gynnal gwasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig.

Mae’r seminar wedi’i seilio ar 7 nod Llesiant y Ddeddf Goruchwyliaeth Ariannol ac mae wedi’i dargedu at yr HOLL wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Gall y syniadau a’r ymagweddau a rennir yn y seminar hwn gael eu haddasu i gyd-fynd ag ystod eang o wasanaethau.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.