Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Arwain ar Iâ

Arwain ar Iâ

Dyddiad: Dydd Mercher, 17/07/2019

Amser: 12:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r gweithdy rhyngweithiol, egnïol a llawn gwybodaeth hwn gan Academi Wales yn defnyddio hanes anhygoel a gwir Syr Ernest Shackleton a’r daith nodedig i’r Antarctig yn 1914. Mae’n dangos pwysigrwydd arweinyddiaeth addasol mewn cyfnodau o adfyd, ansicrwydd a newid.

‘Roeddwn i wrth fy modd â hanes Shackleton; doeddwn i’n gwybod dim am yr hanes o’r blaen! Roedd yr ymarferion yn annog pobl i gymryd rhan ac roedd yr hwylusydd yn sicrhau bod pawb yn cael cyfle, ac yn rheoli’r ‘sgyrsiau’ yn ofalus hefyd.’

Mae Shackleton wedi cael ei alw’n ‘arweinydd gorau erioed daear Duw, yn ddieithriad,’ ond eto ni arweiniodd dîm gyda mwy na 27 o bobl erioed, methodd gyflawni pob nod a osododd iddo’i hun bron a than yn ddiweddar, nid oes llawer o gof wedi bod amdano ers ei farwolaeth yn 1922. Roedd Shackleton a’i dîm wedi’u hynysu ym môr rhewllyd yr Antarctig am bron i ddwy flynedd, lle gwnaethant oddef tymereddau eithafol, iâ peryglus, gorfod gwneud â llai a llai o fwyd a bod yn gwbl ynysig. Er gwaethaf y rhwystrau a oedd yn ymddangos yn amhosib eu trechu, llwyddodd i grŵp i gadw’n gydlynol, yn gydnaws, ac yn fyw diolch byth – ac nid dim ond lwc sy’n gyfrifol am hynny, ond arweinyddiaeth heb ei hail.

Manteision

Bydd y gweithdy’n edrych ar egwyddorion allweddol arweinyddiaeth addasol a fydd yn eich ysbrydoli chi:

  • gwneud i chi deimlo’n llawn gobaith, ond gan gadw eich traed ar y
    ddaear
  • dangos esiampl bersonol
  • bod yn ddigon hyderus i gymryd risgiau sy’n werth eu cymryd
    atgyfnerthu neges y tîm yn gyson
  • canfod pethau i’w dathlu yn ogystal â phethau i chwerthin am eu pen
  • dal ati i ganolbwyntio a pheidio â rhoi’r ffidil yn y to

Fel arweinydd, bydd gennych lawer i’w ddysgu o’r hanes gafaelgar ac ysbrydoledig hwn am oroesi er gwaethaf popeth, wrth i chi geisio arwain a chyflwyno gwasanaethau’n effeithiol mewn amgylchedd llawn pwysau, sy’n symud yn gyflym ac sydd bob amser yn newid.

Ar agor i holl staff y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, yn arbennig y rhai sydd â rolau a chyfrifoldebau arwain a rheoli.

Am fwy o wybodaeth ac i ymuno â’r digwyddiad hwn, cliciwch yma.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.