Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Gweithdy Plastig Tawdd

Gweithdy Plastig Tawdd

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 15/06/2019

Amser: 10:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Jessica Balla & Kristin Luke: Plastig Tawdd – O’r Hen i’r Newydd: Gemwaith Trawiadol

Yn y gweithdy hwn byddwch yn defnyddio gwahanol dechnegau fel toddi a mowldio i droi sbwriel plastig i’ch dewis o emwaith trwchus neu botiau addurnol ond defnyddiol. Bydd yr holl ddeunyddiau ac offer yn cael eu darparu.

Ticedi yn £50 yr un

Bydd y gweithdy yma yn cael ei gynnal yn Ddwyieithog.

Am wybodaeth bellach: gweithdaicelfeisteddfodconwy19@gmail.com / 07472531813

Neu i archebu yn uniongyrchol, cliciwch yma.

Mae’r digwyddiad yma wedi cael ei drefnu gan Bwyllgor Celfyddydau Gweledol Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy i gasglu arian tuag at yr Eisteddfod.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.