Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


7 o Arferion Pobl Hynod Effeithiol

7 o Arferion Pobl Hynod Effeithiol

Dyddiad: Dydd Iau a Dydd Gwener, 06/06/2019 i 07/06/2019

Amser: 09:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r rhaglen 7 Arfer Pobl Hynod Effeithiol gan Academi Wales yn rhaglen weddnewidiol ac yn brofiad dysgu y gwnewch ei fwynhau ac a fydd yn eich helpu chi i fod cystal ag y gallwch fod.

Mae’r rhaglen 2 ddiwrnod hon wedi ei seilio ar egwyddorion effeithiolrwydd personol sydd wedi’u profi. Caiff ei rhoi ar waith ar ffurf gweithdy rhyngweithiol ac fe’i cynigir i unigolion ac i dimau.

Mae’r rhaglen yn cydnabod bod newid effeithiol a chynaliadwy yn dechrau o’r tu mewn, ac mae ganddi agwedd ‘tu chwyneb allan’ tuag at ddatblygiad proffesiynol a phersonol.

Waeth pa mor gymwys yw unigolyn, ni fydd yn gallu cynnal llwyddiant oni bai ei fod yn gallu arwain ei hun yn effeithiol, yn gallu dylanwadu ar eraill ac ymgysylltu a chydweithio â nhw ac yn gallu gwella ac adnewyddu ei allu. Mae’r elfennau hyn wrth galon effeithiolrwydd trefnu, effeithiolrwydd tîm ac effeithiolrwydd personol.

Manteision

Bydd y rhaglen yn eich helpu chi i gymhwyso egwyddorion digyfnewid effeithiolrwydd i wneud y canlynol:

  • gweithio ar eich liwt eich hun
  • gwella dulliau cyfathrebu rhyngbersonol
  • sefydlu gwell ymddiriedaeth
  • cryfhau perthnasau
  • cynyddu eich dylanwad
  • cydbwyso blaenoriaethau allweddol.

Yn agored i holl staff y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghymru.

Am fwy o wybodaeth a sut i archebu lle cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.