Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Gwneud Treth yn Ddigidol - Opsiynau

Gwneud Treth yn Ddigidol - Opsiynau

Dyddiad: Dydd Mawrth, 21/05/2019

Amser: 15:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd angen i bob busnes fferm a choedwigaeth sydd â throsiant trethadwy sy’n uwch na £85,000, sef y trothwy ar gyfer cofrestru ar gyfer TAW, gadw eu cofnodion yn ddigidol gan ddefnyddio meddalwedd sy’n cyd-fynd â Gwneud Treth yn Ddigidol, o 1 Ebrill 2019 ymlaen.

Bydd y gweithdy yn ymwneud â’r canlynol:

  • Trosolwg o’r hyn y bydd y newid yn ei olygu.
  • Dangos ystod o becynnau meddalwedd poblogaidd.
  • Dysgu a fyddech chi’n gallu defnyddio meddalwedd o’r fath eich hun.

Mae’r gweithdy’n addas ar gyfer pobl ar bob lefel, p’un a ydych chi’n cwblhau ffurflenni TAW eich hunain ar lein neu’n defnyddio Cyfrifydd neu Gynghorydd Busnes i wneud hynny ar eich rhan

Cost: Am ddim

Am fwy o wybodaeth ac i archebu cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Gwneud Treth yn Ddigidol - Opsiynau

Gwneud Treth yn Ddigidol - Opsiynau

Dyddiad: Dydd Mawrth, 21/05/2019

Amser: 18:00 - 20:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r digwyddiad hwn yn llawn. Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael yn y gweithdy cynharach (3yp – 5yp). I archebu cliciwch yma
(yn gywir 20/5/19, 12.30yp).

Bydd angen i bob busnes fferm a choedwigaeth sydd â throsiant trethadwy sy’n uwch na £85,000, sef y trothwy ar gyfer cofrestru ar gyfer TAW, gadw eu cofnodion yn ddigidol gan ddefnyddio meddalwedd sy’n cyd-fynd â Gwneud Treth yn Ddigidol, o 1 Ebrill 2019 ymlaen.

Bydd y gweithdy yn ymwneud â’r canlynol:

  • Trosolwg o’r hyn y bydd y newid yn ei olygu.
  • Dangos ystod o becynnau meddalwedd poblogaidd.
  • Dysgu a fyddech chi’n gallu defnyddio meddalwedd o’r fath eich hun.

Mae’r gweithdy’n addas ar gyfer pobl ar bob lefel, p’un a ydych chi’n cwblhau ffurflenni TAW eich hunain ar lein neu’n defnyddio Cyfrifydd neu Gynghorydd Busnes i wneud hynny ar eich rhan

Cost: Am ddim

Am fwy o wybodaeth ac i archebu cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.