Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Cymhorthfa Ffermwyr Tenant

Cymhorthfa Ffermwyr Tenant

Dyddiad: Dydd Llun, 20/05/2019

Amser: 11:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ymunwch â Cyswllt Ffermio a George Dunn o Gymdeithas y Ffermwyr Tenant mewn sesiwn cymhorthfa un-i-un, er mwyn trafod trefniadau tenantiaeth.

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael felly mae’n rhaid archebu lle ar gyfer rhain gyda Delyth Evans – 01970 600 176 / delyth.evans@menterabusnes.co.uk

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.