Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Gweithio mewn partneriaeth i frwydro yn erbyn twyll yng Nghymru

Gweithio mewn partneriaeth i frwydro yn erbyn twyll yng Nghymru

Dyddiad: Dydd Iau, 16/05/2019

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd Swyddfa Archwilio Cymru mewn partneriaeth a Y Gyfnewidfa Arfer Da yn rhannu technegau archwilio, deallusrwydd a defnydd dadansoddeg data er mwyn atal a darganfod twyll.

Mae’r seminar wedi ei chreu ar gyfer holl swyddogion ac aelodau’r sector cyhoeddus sydd â chyfrifoldebau neu ddiddordebau gwrth-dwyll o fewn eu sefydliadau gan gynnwys y rhai:

  • sydd â chyfrifoldebau am strategaeth gwrth-dwyll y sefydliad megis cyfarwyddwyr cyllid.
  • sydd â chyfrifoldeb am ymgymryd â gwaith archwiliol.
  • sy’n ymarfer gweithrediadau cydymffurfio a all ddiweddu gyda gweithred gwrth-dwyll e.e archwiliwyr mewnol.
  • sydd â chyfrifoldeb am asesu ceisiadau am wasanaethau neu fudd-daliadau ble mae risg gynhenid ac arwyddocoal o dwyll.

Mae’r Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru o dan bwysau dwys. Gyda chyllid ar gyfer gwasanaethau yn lleihau, mae yna angen cynyddol i wasanaethau cyhoeddus ddarganfod arbedion effeithlonrwydd a gwaredu gwastraff. Mae pob punt sy’n cael ei cholli o ganlyniad i dwyll yn bunt wedi ei gwastraffu.

Yn 2013, dywedodd Yr Awdurdod Atal Twyll Cenedlaethol y gellir amcangyfrif colled o £6.6 bn o golledion blynyddol, yn fras, o ganlyniad i dwyll (heb gynnwys twyll treth). Yng nghyhoeddiad diweddar Swyddfa’r Cabinet, ‘Adroddiad Blynyddol Maes Twyll Traws-lywodraethol 2018’ cafwyd amcan o golledion posib adrannau’r llywodraeth o ganlyniad i dwyll a oedd yn amrywio rhwng £2.7bn a £20.3bn

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.