Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Ymddiriedaeth: sylfaen timau llwyddiannus

Ymddiriedaeth: sylfaen timau llwyddiannus

Dyddiad: Dydd Iau, 16/05/2019

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y gweithdy hwn gan Academi Wales yn rhoi cyfle i chi ystyried rhai safbwyntiau arbenigol am ymddiriedaeth, ystyried sut mae ymddiriedaeth neu ddiffyg ymddiriedaeth yn effeithio arnoch chi, eich tîm a’ch sefydliad, a chanfod ffyrdd ymarferol o sut i ddechrau dylanwadu er mwyn cael diwylliant ymddiriedaeth cryfach.

Y manteision i chi

Byddwch yn:

  • dod i ddeall sut mae ymddiriedaeth yn effeithio ar ddeinameg eich tîm
  • dod i ddeall mwy am sut mae ennill a cholli ymddiriedaeth
  • cael syniadau ymarferol i ddylanwadu ar y lefelau ymddiriedaeth yn eich perthnasoedd gwaith.

Am fwy o wybodaeth a sut i archebu lle cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.