Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Ymwybyddiaeth Ofalgar

Ymwybyddiaeth Ofalgar

Dyddiad: Dydd Iau, 16/05/2019

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r gweithdy hwn gan Academi Wales yn gyfle i edrych ar theori Ymwybyddiaeth Ofalgar ac i gymryd rhan mewn ymarferion perthnasol o dan arweiniad.

Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn golygu rhoi sylw bwriadol i rywbeth mewn ffordd arbennig. Datblygwyd ymwybyddiaeth ofalgar, yn y cyd-destun hwn, gan y clinigydd John Kabat-Zinn yn yr Unol Daleithiau ac mae wedi bod yn destun gwerthuso manwl ers tro.

Mae ‘arferion’ ymwybyddiaeth ofalgar yn ffordd o ysgogi’r meddwl i fod yn fwy effro am gyfnod hirach i’ch anghenion eich hun, eraill a’r amgylchedd. Wrth feithrin yr hunanymwybyddiaeth hon, gallwn fod yn fwy ystyriol wrth ddefnyddio ein hegni – meddyliol, emosiynol neu ffisegol – mewn ffordd sy’n cynyddu ein hadnoddau mewnol, yn hytrach na’u lleihau.

Mae’n cynnig inni ffyrdd gwahanol o fod yng nghwmni cydweithwyr, coetswyr, partneriaid, ffrindiau a theulu, trwy addasu’r ffordd y byddem fel arfer yn ymateb ac ystyried pob sefyllfa yn unigol. Byddwn yn sylweddoli ein bod yn gallu ymlacio yng nghwmni’r bobl bwysig yn ein bywydau gan fod yn effro i’w hanghenion ar yr un pryd.

Manteision

Byddwch yn gallu:

  • datblygu gwell hunanymwybyddiaeth, fel eich bod yn gallu
  • nodi a rheoli’r hyn sy’n achosi straen yn eich bywyd
  • rheoli eich perthnasoedd yn fwy effeithiol
  • cyflwyno eich hun yn fwy dilys
  • nodi adegau mewn diwrnod pan fo angen seibiant arnoch a phryd y byddai hynny’n bosibl

Cynulleidfa darged

Yn agored i holl staff y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghymru.

Am fwy o wybodaeth a sut i archebu lle cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.