Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Datblygu Cwsmeriaid Hapus, Ffyddlon gyda Gwasanaeth Cwsmer Ardderchog

Dyddiad: Dydd Mawrth, 26/03/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, LL26 0DF

Maen nhw’n dweud bod rhywun sy’n derbyn gwasanaeth da yn adrodd yr hanes wrth un neu ddau berson arall ond bod rhywun sy’n derbyn gwasanaeth gwael yn dweud wrth ddeg o bobl. Gallwn ni i GYD ddeall hyn gan fod pawb yn gwsmer i rywun. Yn y byd cystadleuol sydd ohoni, mae’n dod yn bwysicach fyth ein bod yn cynnig gwasanaeth cwsmer ardderchog sy’n golygu bod cwsmeriaid yn dod yn ôl atom ni dro ar ôl tro.

Beth na’i ddysgu ar y cwrs yma?

Dyma weithdy rhyngweithiol iawn ei naws fydd yn dysgu i chi sut i roi profiad penigamp i’ch cwsmeriaid drwy ddefnyddio sgiliau cyfathrebu grymus i berthnasu gyda nhw a dylanwadu arnyn nhw er gwell. Bydd hyn yn sicrhau eu bod nhw mewn meddylfryd cadarnhaol a fydd yn golygu eu bod nhw yn fwy tebygol o hoffi ac ymddiried yn eich gweithwyr a’ch busnes. Mae cwynion cwsmeriaid ac ymdrin â chwsmeriaid anodd yn broblemau hyd yn oed i’r sefydliadau sy’n canolbwyntio fwyaf ar eu cwsmeriaid. Byddwn ni’n dangos i chi sut i ymdrin â’r problemau fel bod pawb yn elwa.

Nod gwasanaeth cwsmer ardderchog ydy bod eich cwsmeriaid yn dod yn gefnogwyr brwd o’ch busnes.

Pwy ddyla’i fynychu’r cwrs?

  • Staff sydd mewn cysylltiad â’r cwsmeriaid
  • Swyddogion gwasanaeth cwsmer
  • Pobl sy’n gweithio mewn derbynfa neu fel gweinyddwyr
  • Pobl sy’n ymdrin â galwadau ffôn
  • Goruchwylwyr, arweinwyr tîm a rheolwyr llinell
  • Perchnogion neu reolwyr busnes

Pa brofiad/hyfforddiant sydd angen i fynychu’r cwrs?

Nid oes angen unrhyw brofiad na hyfforddiant i fynychu’r cwrs.

Beth mae pobl eraill wedi dweud am y cwrs?

‘Ardderchog, cynnwys defnyddiol, wedi ei gyflwyno yn dda. Digon o amser i drafod mewn grwpiau. Digon i gnoi cil drosto.’

£59 + TAW yr un

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle cliciwch yma.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.