Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan: Cynhadledd Coetsio Gogledd Cymru


Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan: Cynhadledd Coetsio Gogledd Cymru

Dyddiad: Dydd Iau, 21/11/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ymunwch â Academi Wales yng Nghynhadledd Coetsio Gogledd Cymru, Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan, i glywed ymarferwyr blaenllaw ac academyddion ym maes hyfforddi. Mae’r gynhadledd wedi’i hanelu at ymarferwyr hyfforddi a mentora yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau


Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Dyddiad: Dydd Iau, 21/11/2019

Amser: 13:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Mae’r gweithdy yma gan Busnes Cymru yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Diogelwch Bwyd – Lefel 2


Diogelwch Bwyd – Lefel 2

Dyddiad: Dydd Mawrth, 26/11/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r cwrs Diogelwch Bwyd – Lefel 2 yma mewn partneriaeth a A470 Training wedi ei ddylunio i helpu pobl sy’n trin bwyd i werthfawrogi arferion hylendid da. Mae’r cwrs yn addas i bawb sy’n trin bwyd, yn ei goginio, ei weini neu ei werthu. Yn dilyn y cwrs byddwch chi a’ch staff gyda’r hyder a’r arbenigedd i ddarparu bwyd o’r safon uchaf i’ch cwsmeriaid.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl - Lefel 2


Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl - Lefel 2

Dyddiad: Dydd Mercher, 27/11/2019

Amser: 09:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Mae’r cwrs hwn gan Hyfforddiant Nuco yn rhoi’r wybodaeth i ddysgwyr nodi cyflyrau iechyd meddwl a amheuir yn ogystal â rhoi sylw i effaith cyffuriau ac alcohol a’r Cynllun Gweithredu Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Creu Gwefan


Creu Gwefan

Dyddiad: Dydd Mercher, 27/11/2019

Amser: 14:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae’r gweithdy hwn yn addas ar gyfer pobl sydd naill ai’n dymuno cael Gwefan o’r newydd, gwella’r wefan sydd ganddynt eisoes a’i hyrwyddo ar lein. Mae angen i wefan edrych yn ddeniadol ond mae’n rhaid iddo hefyd fod yn effeithiol. Bydd y gweithdy hwn yn dangos i chi sut i sicrhau hyn.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
MS Excel - Syniadau a Triciau


MS Excel - Syniadau a Triciau

Dyddiad: Dydd Gwener, 29/11/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Hoffech chi wella’ch sgiliau Excel? Dewch draw i’r cwrs undydd hwn felly lle bydd cyfle i chi ddysgu am lawer iawn o syniadau ac awgrymiadau yn ymwneud ag Excel!

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Noson Gwylwyr S4C


Noson Gwylwyr S4C

Dyddiad: Dydd Mawrth, 03/12/2019

Amser: 07:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Yn dilyn llwyddiant ysgubol Eisteddfod Sir Conwy, bydd S4C yn cynnal Noson Gwylwyr ar nos Fawrth, 3ydd Rhagfyr a hoffem wahodd aelodau o’r Bwrdd Rheoli i ymuno â’r digwyddiad.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Disgo Nadolig


Disgo Nadolig

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 07/12/2019

Amser: 15:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Dewch i gael mwynhau’r Nadolig gyda Disgo Nadolig Llanast Llanrwst

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Gweithdai Adnodd Cofnodion Fferm WLBP


Gweithdai Adnodd Cofnodion Fferm WLBP

Dyddiad: Dydd Mercher, 11/12/2019

Amser: 14:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae Welsh Lamb and Beef Producers (WLBP) Ltd yn sefydliad gydweithredol gan ffermwyr sy’n rheoli nifer o gynlluniau gwarant ffermydd er mwyn hyrwyddo cig oen a chig eidion o Gymru.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Dyddiad: 15/12/2019

Amser: 10:00 - 16:30

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo CIEH Lefel 3


Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo CIEH Lefel 3

Dyddiad: Dydd Llun, 13/01/2020 i 27/01/2020

Amser: 09:30 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae’r cwrs Goruchwylio Bwyd mewn Arlwyo Lefel 3 wedi ei ddylunio ar gyfer pobl sy’n goruchwylio eraill neu yn gyfrifol am redeg y busnes cyfan neu rhan ohono.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Atebolrwydd a llywodraethiant mewn gwasanaethau partneriaeth


Atebolrwydd a llywodraethiant mewn gwasanaethau partneriaeth

Dyddiad: Dydd Iau, 27/02/2020

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Cynhadledd Rhanbarthol Gweinyddiaethau Gwledig


Cynhadledd Rhanbarthol Gweinyddiaethau Gwledig

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 07/03/2020

Amser: 10:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae Rural Ministries yn cynnal eu Cynhadledd Rhanbarthol ar gyfer clerigwyr, arweinwyr, aelodau eglwysi ac unrhyw un sydd â chalon am genhadaeth yn eu cymunedau

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Hanner Marathon Eryri


Hanner Marathon Eryri

Dyddiad: Dydd Sul, 17/05/2020

Amser: 10:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Y flwyddyn yma mae Rhedeg Cymru yn mynd i wneud yr Hanner Marathon yma nid yn unig yn ras arbennig ond yn ddigwyddiad arbennig hefyd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.