Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Brecwast Busnes


Brecwast Busnes

Dyddiad: Dydd Mawrth, 30/07/2019

Amser: 08:30 - 10:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ydych chi eisiau rhoi Cymraeg i ymwelwyr yr Eisteddfod?

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau


Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Dyddiad: Dydd Iau, 01/08/2019

Amser: 13:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r gweithdy yma gan Busnes Cymru yn cynnwys pwysigrwydd cadw llyfrau, cadw HMRC yn hapus, y newid drosodd i dreth digidol a bydd yn eich dysgu i fod yn hyderus a chael rheolaeth ar eich trafodion busnes.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni


Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Dyddiad: Dydd Mawrth, 10/09/2019

Amser: 10:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y gweithdy yma gan Busnes Cymru yn rhoi golwg gyffredinol o’r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi’n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Dysgu Cymraeg - Cyrsiau Adolygu


Dysgu Cymraeg - Cyrsiau Adolygu

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 14/09/2019

Amser: 09:30 - 15:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Dach chi wedi anghofio eich Cymraeg dros yr haf? Mae’r cwrs undydd hwn gan Dysgu Cymraeg yn gyfle gwych i chi adolygu be’ dach chi wedi ddysgu yn y dosbarth llynedd cyn bod y tymor newydd yn dechrau.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Dysgu Cymraeg - Cwrs Blasu


Dysgu Cymraeg - Cwrs Blasu

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 14/09/2019

Amser: 10:00 - 11:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Dewch i gael blas ar y Gymraeg mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar gyda Dysgu Cymraeg.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Dysgu Cymraeg - Cwrs Blasu


Dysgu Cymraeg - Cwrs Blasu

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 14/09/2019

Amser: 11:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Dyma gyfle i ddysgwyr cymraeg hyfedredd i gael blas o gwrs newydd sy’n dechrau ym Mangor yn yr hydref.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle


Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Dyddiad: Dydd Llun, 16/09/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y cwrs undydd yma gan Academi Sgiliau Glasdir a Groundwork Gogledd Cymru yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
MS Excel - Syniadau a Triciau


MS Excel - Syniadau a Triciau

Dyddiad: Dydd Mawrth, 17/09/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Hoffech chi wella’ch sgiliau Excel? Dewch draw i’r cwrs undydd hwn felly lle bydd cyfle i chi ddysgu am lawer iawn o syniadau ac awgrymiadau yn ymwneud ag Excel!

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Dysgu Cymraeg - Cwrs Mynediad Rhan 2


Dysgu Cymraeg - Cwrs Mynediad Rhan 2

Dyddiad: Dydd Mercher, 18/09/2019

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Dyma barhad o’r cwrs ar gyfer dechreuwyr, gan Dysgu Cymraeg sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml, ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Gweithdy Cyfryngau Cymdeithasol


Gweithdy Cyfryngau Cymdeithasol

Dyddiad: Dydd Mercher, 18/09/2019

Amser: 16:00 - 18:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Dylech ddefnyddio rhwydweithiau cymdeithasol am eu bod yn rhoi canlyniadau i chi, nid am eich bod yn teimlo bod rhaid eu defnyddio.

Yn y gweithdy hwn bydd Cyswllt Ffermio a Busnes Cymru yn canolbwyntio ar 5 o rwydweithiau cymdeithasol posibl gan esbonio sut y mae cyfryngau cymdeithasol yn rhan o Strategaeth Farchnata Ddigidol lawer ehangach.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Gwireddu Cymru Gydradd


Gwireddu Cymru Gydradd

Dyddiad: Dydd Iau, 19/09/2019

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y seminar yma gan Swyddfa Archwilio Cymru yn edrych ar yr hyn y mae gwasanaethau cyhoeddus yn ei wneud i gyfrannu at Gymru Fwy Cydradd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Dysgu Cymraeg - Cwrs Mynediad Rhan 1


Dysgu Cymraeg - Cwrs Mynediad Rhan 1

Dyddiad: Dydd Iau, 19/09/2019

Amser: 18:00 - 20:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Dyma barhad o’r cwrs ar gyfer dechreuwyr, gan Dysgu Cymraeg, sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml, ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Dysgu Cymraeg - Cwrs Mynediad Rhan 1


Dysgu Cymraeg - Cwrs Mynediad Rhan 1

Dyddiad: Dydd Llun, 23/09/2019

Amser: 18:30 - 21:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Dyma gwrs ar gyfer dechreuwyr, Gan Dysgu Cymraeg sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml, ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Diogelwch Bwyd – Lefel 2


Diogelwch Bwyd – Lefel 2

Dyddiad: Dydd Mawrth, 24/09/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r cwrs Diogelwch Bwyd – Lefel 2 yma mewn partneriaeth a A470 Training wedi ei ddylunio i helpu pobl sy’n trin bwyd i werthfawrogi arferion hylendid da. Mae’r cwrs yn addas i bawb sy’n trin bwyd, yn ei goginio, ei weini neu ei werthu. Yn dilyn y cwrs byddwch chi a’ch staff gyda’r hyder a’r arbenigedd i ddarparu bwyd o’r safon uchaf i’ch cwsmeriaid.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Ennill Mwy O Gwsmeriaid Drwy Ddefnyddio CRM


Ennill Mwy O Gwsmeriaid Drwy Ddefnyddio CRM

Dyddiad: Dydd Mercher, 25/09/2019

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y gweithdy yma gan Business Cymru a Cyflymu Cymru i Fusnesau yn dangos i chi sut y gallai defnyddio system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) gynyddu eich gwerthiant gan hyd at 29%.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
MS Word – Syniadau a Triciau


MS Word – Syniadau a Triciau

Dyddiad: Dydd Mercher, 02/10/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r cwrs undydd yma ar gyfer pobl sydd eisoes yn defnyddio Microsoft Word ac a fuasai’n hoffi gwella eu dealltwriaeth er mwyn gallu manteisio’n llawn wrth ddefnyddio nodweddion ardderchog Word.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Gweithdy Recorder U3A


Gweithdy Recorder U3A

Dyddiad: Dydd Mercher, 09/10/2019

Amser: 10:00 - 03:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y U3A yn cynnal gweithdy recorder ar gyfer chwaraewyr recorder gradd 3 neu uwch.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus


Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus

Dyddiad: Dydd Iau, 24/10/2019

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Dyddiad: 27/10/2019

Amser: 10:00 - 16:30

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru


Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru

Dyddiad: Dydd Iau, 14/11/2019

Amser: 09:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mi fydd Cynhadledd Flynyddol 2019 Anabledd Dysgu Cymru, ‘Dwi yma’, yn edrych ar bwysigrwydd bod pobl gydag anabledd dysgu o bob oedran yn cael eu gweld, eu clywed, eu cynnwys a’u gwerthfawrogi ym mhob agwedd o fywyd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan: Cynhadledd Coetsio Gogledd Cymru


Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan: Cynhadledd Coetsio Gogledd Cymru

Dyddiad: Dydd Iau, 21/11/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ymunwch â Academi Wales yng Nghynhadledd Coetsio Gogledd Cymru, Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan, i glywed ymarferwyr blaenllaw ac academyddion ym maes hyfforddi. Mae’r gynhadledd wedi’i hanelu at ymarferwyr hyfforddi a mentora yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Dyddiad: 15/12/2019

Amser: 10:00 - 16:30

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Atebolrwydd a llywodraethiant mewn gwasanaethau partneriaeth


Atebolrwydd a llywodraethiant mewn gwasanaethau partneriaeth

Dyddiad: Dydd Iau, 27/02/2020

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Hanner Marathon Eryri


Hanner Marathon Eryri

Dyddiad: Dydd Sul, 17/05/2020

Amser: 10:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Y flwyddyn yma mae Rhedeg Cymru yn mynd i wneud yr Hanner Marathon yma nid yn unig yn ras arbennig ond yn ddigwyddiad arbennig hefyd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share