Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Parti Creu Stori Conwy


Story Writing  Party

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 20/10/2018

Amser: 12:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

I gyhoeddi enillwyr y gystadleuaeth Creu Stori ac am brynhawn o weithgareddau cwl …. dewch draw i’r Parti.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Clwb Marchnata Gogledd Cymru


North Wales Marketing Club

Dyddiad: Dydd Llun, 29/10/2018

Amser: 10:00 - 12:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Gan gyfarfod bob pedwerydd Llun o’r mis, mae Clwb Marchnata Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar her neu bwnc marchnata gwahanol bob mis. Mae’r Clwb yn rhannu cymorth, cyngor a mewnwelediadau ar strategaethau a gweithredoedd profedig sy’n gweithio.

Bydd cyfarfod clwb mis Hydref yn edrych ar ‘Funnels’ Marchnata. Beth ydyn nhw? Oes angen un arnoch chi a sut rydych yn creu un.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Digwyddiad Darparwyr Gofal Plant a Chwarae


Childcare and Play Provider Event

Dyddiad: Dydd Iau, 01/11/2018

Amser: 16:15 - 19:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Cynhelir y digwyddiad yma gan Arolygiaeth Gofal Cymru, ym mis Tachwedd 2018 ar gyfer yr holl wasanaethau gofal plant a chwarae.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Digwyddiad Darparwyr Gofal Plant a Chwarae


Childcare and Play Provider Events

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 03/11/2018

Amser: 09:45 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Cynhelir y digwyddiad yma gan Arolygiaeth Gofal Cymru ym mis Tachwedd 2018 ar gyfer yr holl wasanaethau gofal plant a chwarae.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Sêl Pen Bwrdd


Indoor Table Top Sales

Dyddiad: Dydd Sul, 04/11/2018

Amser: 08:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae Elusen Plant ‘Happy Faces’ yn cyflwyno Sêl Pen Bwrdd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Clywch Clywch! Pŵer Gwrando


Hear Hear! The Power of Listening

Dyddiad: Dydd Llun, 05/11/2018

Amser: 13:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r gweithdy rhyngweithiol, hanner diwrnod hwn gan Academi Wales yn cwmpasu strategaethau ar gyfer sgiliau gwrando gwell i arwain at fwy o ymddiriedaeth a chysylltiad.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events, Training / Hyfforddiant
Microsoft Excel – Uwchradd


Microsoft Excel – Advanced

Dyddiad: Dydd Mawrth, 06/11/2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Fe fydd y sgiliau a’r wybodaeth a ddysgwch ar y cwrs Microsoft Excel Uwchradd yma yn ddigonol er mwyn i chi allu gwarchod data taenlen, cyflawni gweithredoedd data uwch drwy ddefnyddio rhaglen cyfuno a chrynhoi data, hidlyddion a thechnegau uwch PivotTable, macros, a llawer mwy.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Clywch Clywch! Pŵer Gwrando


Hear Hear! The Power of Listening

Dyddiad: Dydd Mawrth, 06/11/2018

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r gweithdy rhyngweithiol, hanner diwrnod hwn gan Academi Wales yn cwmpasu strategaethau ar gyfer sgiliau gwrando gwell i arwain at fwy o ymddiriedaeth a chysylltiad.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events, Training / Hyfforddiant
Dechrau a Rhedeg Busnes - Cychwyn Busnes: Rhoi Cynnig Arni


Starting and Running a Business - Taking the Plunge

Dyddiad: Dydd Iau, 08/11/2018

Amser: 10:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y gweithdy yma ban Busnes Cymru yn rhoi golwg gyffredinol o’r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi’n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Sesiwn Cwrdd a'r Prynwr


Meet the Buyer Event

Dyddiad: Dydd Iau, 08/11/2018

Amser: 15:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Eisiau elwa o’r Eisteddfod? Dewch i gael gwybod mwy!

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chymraeg Byd Busnes yn cynnal sesiwn cwrdd â’r prynwr.

Mae’r Eisteddfod yn chwilio am gyflenwyr ar gyfer ystod o nwyddau a gwasanaethau, a dyma gyfle i glywed am y math o bethau fydd eu hangen yn 2019. Yn ogystal, cewch gyfle i glywed am fanylion ac amserlen y consesiynau arlwyo bwyd fydd ar gael a sut i ymgeisio amdanynt.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Sesiwn Cwrdd a'r Prynwr


Meet the Buyer Event

Dyddiad: Dydd Iau, 08/11/2018

Amser: 18:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Eisiau elwa o’r Eisteddfod? Dewch i gael gwybod mwy!

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chymraeg Byd Busnes yn cynnal sesiwn cwrdd â’r prynwr.

Mae’r Eisteddfod yn chwilio am gyflenwyr ar gyfer ystod o nwyddau a gwasanaethau, a dyma gyfle i glywed am y math o bethau fydd eu hangen yn 2019. Yn ogystal, cewch gyfle i glywed am fanylion ac amserlen y consesiynau arlwyo bwyd fydd ar gael a sut i ymgeisio amdanynt.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle


Emergency  First Aid at Work

Dyddiad: Dydd Mawrth, 13/11/2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y cwrs undydd yma gan Academi Sgiliau Glasdir a Groundwork Gogledd Cymru yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Deallusrwydd Emosiynol


Emotional Intelligence

Dyddiad: Dydd Mawrth, 13/11/2018

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Nod y sesiwn hon gan Academi Wales, yw eich helpu i ddeall beth yw deallusrwydd emosiynol a sut mae’n effeithio ar eich bywyd bob dydd. Rydym yn cymryd amser i drafod credoau, ymddygiad a theimladau cyn ystyried y cymwyseddau deallusrwydd emosiynol.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Cynhadledd Coetsio Gogledd Cymru


North Wales Coaching Conference

Dyddiad: Dydd Mercher, 14/11/2018

Amser: 10:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Rydym yn falch o gyhoeddi Cynhadledd Coetsio’r Gwasanaethau Cyhoeddus, ‘Bod yn Bresennol, Coetsio yn y fan a’r lle’ gan Academi Cymru.

Bydd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ac offer ymarferol, y gellir eu defnyddio ar gyfer twf personol, i gefnogi datblygiad eraill, yn benodol gyda’r coetswyr a’r rhai rydych yn eu mentora. Mae’r gynhadledd yn gyfle gwych i rwydweithio a rhannu arferion da o bob rhan o wasanaeth cyhoeddus Cymru

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Ffair Grefftau


Craft Fair

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 24/11/2018

Amser: 10:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r ffair grefftau yma yn mynd i fod yn ddigwyddiad arbennig o waith celf a chrefft o’r safon uchaf, yn dathlu ein creadigrwydd yn Gogledd Cymru ac hefyd yn codi arian ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Conwy 2019.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
MS Word – Syniadau a Triciau


Microsoft Word – Tricks and Tips

Dyddiad: Dydd Iau, 29/11/2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r cwrs undydd yma ar gyfer pobl sydd eisoes yn defnyddio Microsoft Word ac a fuasai’n hoffi gwella eu dealltwriaeth er mwyn gallu manteisio’n llawn wrth ddefnyddio nodweddion ardderchog Word.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Sêl Pen Bwrdd


Indoor Table Top Sales

Dyddiad: Dydd Sul, 02/12/2018

Amser: 08:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae Elusen Plant ‘Happy Faces’ yn cyflwyno Sêl Pen Bwrdd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Moonlight Magic Craft And Holistic Wellbeing Fayre

Dyddiad: 09/12/2018

Amser: 10:00 - 16:00

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Noson Gabaret Cabarela


Cabarela Cabaret Show

Dyddiad: Nos Wener, 21/12/2018

Amser: 18:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r tocynnau wedi cyrraedd…..

Cabarela – sioe gabaret hollol unigryw yng nghwmni merched anhygoel Sorela a’u gwesteion!

Ffordd arbennig o dreulio ‘mad friday’ efo’ch ffrindia’ ac i ddathlu’r Nadolig!!!

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share