Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Cymhorthfa Ffermwyr Tenant


Cymhorthfa Ffermwyr Tenant

Dyddiad: Dydd Llun, 20/05/2019

Amser: 11:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ymunwch â Cyswllt Ffermio a George Dunn o Gymdeithas y Ffermwyr Tenant mewn sesiwn cymhorthfa un-i-un, er mwyn trafod trefniadau tenantiaeth.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Fforwm Ffermwyr Tenant


Fforwm Ffermwyr Tenant

Dyddiad: Dydd Mawrth, 21/05/2019

Amser: 10:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ymunwch â Cyswllt Ffermio a George Dunn o Gymdeithas y Ffermwyr Tenant mewn cyfres o ddigwyddiadau Fforwm Ffermwyr Tenant.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Gwneud Treth yn Ddigidol - Opsiynau


Gwneud Treth yn Ddigidol - Opsiynau

Dyddiad: Dydd Mawrth, 21/05/2019

Amser: 15:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r gweithdy yma gan Busnes Cymru yn addas ar gyfer pobl ar bob lefel, p’un a ydych chi’n cwblhau ffurflenni TAW eich hunain ar lein neu’n defnyddio Cyfrifydd neu Gynghorydd Busnes i wneud hynny ar eich rhan.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Gwneud Treth yn Ddigidol - Opsiynau


Gwneud Treth yn Ddigidol - Opsiynau

Dyddiad: Dydd Mawrth, 21/05/2019

Amser: 18:00 - 20:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r gweithdy yma gan Busnes Cymru addas ar gyfer pobl ar bob lefel, p’un a ydych chi’n cwblhau ffurflenni TAW eich hunain ar lein neu’n defnyddio Cyfrifydd neu Gynghorydd Busnes i wneud hynny ar eich rhan

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol


Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol

Dyddiad: Dydd Iau, 23/05/2019

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae 90% o fusnesau yn codi ymwybyddiaeth brand gyda’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n ffordd hawdd iawn i godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Fe wneith Cyflymu Cymru i Fusnesau ddangos i chi sut i fanteisio ar y cyfryngau cymdeithasol yn eu gweithdy a ariennir yn llawn.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Gweithdy Asio Gwydr


Gweithdy Asio Gwydr

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 01/06/2019

Amser: 10:30 - 15:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Yn y gweithdy yma gyda Rhian Hâf fe fyddwch yn asio gwydr, gan ddefnyddio gwahanol fathau o wydr lliw i greu coasters ar gyfer y cartref, a chroeso i chi ddod â darluniau efo chi i’ch ysbrydoli.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Gweithdy Sgrîn Werdd & Animeiddio : Ffilm


Gweithdy Sgrîn Werdd & Animeiddio : Ffilm

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 01/06/2019

Amser: 10:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd Ffion Pritchard yn cynnig cyflwyniad i ffotograffiaeth a fideo, a’i gyfuno efo gwaith dylunio ar gyfer y sgrîn werdd ac effeithiau gweledol.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle


Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Dyddiad: Dydd Llun, 03/06/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y cwrs undydd yma gan Academi Sgiliau Glasdir a Groundwork Gogledd Cymru yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Clwb Marchnata Gogledd Cymru


Clwb Marchnata Gogledd Cymru

Dyddiad: Dydd Llun, 03/06/2019

Amser: 10:00 - 12:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Gan gyfarfod bob pedwerydd Llun o’r mis, mae Clwb Marchnata Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar her neu bwnc marchnata gwahanol bob mis. Mae’r Clwb yn rhannu cymorth, cyngor a mewnwelediadau ar strategaethau a gweithredoedd profedig sy’n gweithio.

Bydd cyfarfod clwb mis Mai yn edrych ar Hootsuite, sydd yn system ar-lein sy’n rhoi cymorth ichi reoli’ch cyfrifon cyfryngau cymdeithasol mewn un lle.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Fforwm Ffermwyr Tenant


Fforwm Ffermwyr Tenant

Dyddiad: Dydd Mercher, 05/06/2019

Amser: 10:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ymunwch â Cyswllt Ffermio a George Dunn o Gymdeithas y Ffermwyr Tenant mewn cyfres o ddigwyddiadau Fforwm Ffermwyr Tenant.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
7 o Arferion Pobl Hynod Effeithiol


7 o Arferion Pobl Hynod Effeithiol

Dyddiad: Dydd Iau a Dydd Gwener, 06/06/2019 i 07/06/2019

Amser: 09:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r rhaglen 7 Arfer Pobl Hynod Effeithiol gan Academi Wales yn rhaglen weddnewidiol ac yn brofiad dysgu y gwnewch ei fwynhau ac a fydd yn eich helpu chi i fod cystal ag y gallwch fod.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Ennill a Chadw Cwsmeriaid 2019


Ennill a Chadw Cwsmeriaid 2019

Dyddiad: Dydd Iau, 06/06/2019

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bwriad y gweithdy hwn gan Busnes Cymru yw rhoi arweiniad a chefnogaeth i chi ddatblygu eich deunydd marchnata.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Cynorthwywyr Addysgu: Cymorth ar waith


Cynorthwywyr Addysgu: Cymorth ar waith

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 08/06/2019

Amser: 10:00 - 14:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae cynorthwywyr addysgu’n adnodd pwysig mewn addysg. Mae’r gweithdy hwn, a gyflwynir gan ddarlithydd o Ysgol Addysg, Plentyndod ac Ieuenctid y Brifysgol Agored, yn ystyried sut y mae’r rôl wedi datblygu ar draws y DU, ac yn enwedig yng Nghymru, dros amser.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Llunio Eich Cymuned –Rôl Cynlluniau Cymuned a Chynlluniau Cynefin


Llunio Eich Cymuned –Rôl Cynlluniau Cymuned a Chynlluniau Cynefin

Dyddiad: Dydd Mawrth, 11/06/2019

Amser: 10:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y digwyddiad hwn mewn partneriaeth ar y cyd gan Cymorth Cynllunio Cymru ac Un Llais Cymru yn archwilio’r hyn sy’n debyg ac yn wahanol rhwng Cynlluniau Cynefin a Chynlluniau Cymuned; yn amlygu data angenrheidiol a’r dystiolaeth ofynnol er mwyn cefnogi cynllunio lleol ac yn nodi’r pecynnau sydd ar gael i gynorthwyo cymunedau lleol.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Prif Heriau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol- Seminar Ar-lein


Prif Heriau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol- Seminar Ar-lein

Dyddiad: Dydd Iau, 13/06/2019

Amser: 18:00 - 20:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Cyn bo hir, bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn cyhoeddi adolygiad o’r Gronfa Gofal Integredig. Mae’r adolygiad wedi codi ymwybyddiaeth o’r prif heriau a wynebir gan Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol wrth weinyddu’r gronfa hon, yn ogystal â chronfeydd eraill. Bydd y weminar yma yn awgrymu atebion i’r heriau hyn. Gall Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol eu haddasu i ymateb i’w hamgylchiadau lleol.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Parti Paentio Llanrwst


Parti Paentio Llanrwst

Dyddiad: Dydd Iau, 13/06/2019

Amser: 18:30 - 21:00

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0Df

Noson hwyliog yn peintio llun canfas

Heb beintio ers ysgol ….

Peidiwch â phoeni, nid oes angen unrhyw brofiad o gwbl arnoch. Bydd arlunydd proffesiynol yn mynd â chi drwy’r peintio gam wrth gam.

...mwy

.

Categoriau:
Gweithdy Plastig Tawdd


Gweithdy Plastig Tawdd

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 15/06/2019

Amser: 10:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Yn y gweithdy hwn byddwch yn defnyddio gwahanol dechnegau fel toddi a mowldio i droi sbwriel plastig i’ch dewis o emwaith trwchus neu botiau addurnol ond defnyddiol. Bydd yr holl ddeunyddiau ac offer yn cael eu darparu.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Gweithdy Darlunio â Phwyth


Gweithdy Darlunio â Phwyth

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 15/06/2019

Amser: 10:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Yn y gweithdy hwn gan Cefyn Burgess byddwch yn dylunio a chynhyrchu darn tecstil bychan gan ddefnyddio peiriannau gwnïo i ddarlunio.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Gweithdy Gemwaith Arian


Gweithdy Gemwaith Arian

Dyddiad: Dydd Mawrth, 18/06/2019

Amser: 18:00 - 20:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Dewch i greu pâr o glustdlysau arian Sterling hardd gyda dylunydd Coron Eisteddfod 2019 Angela Evans. Byddwch yn dysgu sut i greu siapiau diddordol gyda phleiars arbenigol ac yna yn ychwanegu gweadau i’r defnydd gyda thechnegau morthwylio oer a stampiau cyn gorffen drwy ychwangeu sglein i’ch darnau gorffenedig.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Gweithdy Sgrinargraffu


Gweithdy Sgrinargraffu

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 22/06/2019

Amser: 10:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Yn y gweithdy yma gan Tara Dean cewch gyfle i sgrînargraffu eich dyluniad eich hun ar fag deunydd, ynghyd â chyngor am dechnegau eraill ac esiamplau o eitemau gwahanol.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Gweithdy Tecstiliau Addurnol


Gweithdy Tecstiliau Addurnol

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 22/06/2019

Amser: 10:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Yn y gweithdy yma gan Anna Pritchard cewch gyfle i arbrofi gydag amrywiaeth o ddeunyddiau naturiol ac annaturiol i greu sampl gwehyddu.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cwrdd â’ch Buddsoddwr Cymdeithasol


Cwrdd â’ch Buddsoddwr Cymdeithasol

Dyddiad: Dydd Mercher, 26/06/2019

Amser: 10:00 - 14:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Pa opsiynau am gyllid ychwanegol sydd ar gael i fusnesau cymdeithasol?

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru ar dân eisiau dod â busnesau cymdeithasol yn agosach at arianwyr a buddsoddwyr cymdeithasol. Maent wedi trefnu digwyddiad ‘Cwrdd â’ch Buddsoddwr Cymdeithasol’ mewn partneriaeth a Canolfan Cydweithredol Cymru i roi cyfle i rwydweithio gyda gwahanol arianwyr a buddsoddwyr er mwyn clywed am y cymorth sydd ar gael i fusnesau cymdeithasol.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Arwain ar Iâ


Arwain ar Iâ

Dyddiad: Dydd Mercher, 17/07/2019

Amser: 12:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r gweithdy rhyngweithiol, egnïol a llawn gwybodaeth hwn gan Academi Wales yn defnyddio hanes anhygoel a gwir Syr Ernest Shackleton a’r daith nodedig i’r Antarctig yn 1914. Mae’n dangos pwysigrwydd arweinyddiaeth addasol mewn cyfnodau o adfyd, ansicrwydd a newid.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig


Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig

Dyddiad: Dydd Iau, 18/07/2019

Amser: 09:30 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y seminar hwn gan Swyddfa Archwilio Cymru a Cyfnewidfa Arfer Da yn rhannu ymagweddau arloesol i helpu deall sut gall gwasanaethau cyhoeddus fodloni anghenion cymunedau gwledig yng Nghymru.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Dyddiad: 27/10/2019

Amser: 10:00 - 16:30

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru


Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru

Dyddiad: Dydd Iau, 14/11/2019

Amser: 09:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mi fydd Cynhadledd Flynyddol 2019 Anabledd Dysgu Cymru, ‘Dwi yma’, yn edrych ar bwysigrwydd bod pobl gydag anabledd dysgu o bob oedran yn cael eu gweld, eu clywed, eu cynnwys a’u gwerthfawrogi ym mhob agwedd o fywyd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Dyddiad: 15/12/2019

Amser: 10:00 - 16:30

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share