Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Gwireddu Cymru Gydradd


Gwireddu Cymru Gydradd

Dyddiad: Dydd Iau, 19/09/2019

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y seminar yma gan Swyddfa Archwilio Cymru yn edrych ar yr hyn y mae gwasanaethau cyhoeddus yn ei wneud i gyfrannu at Gymru Fwy Cydradd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Dysgu Cymraeg - Cwrs Mynediad Rhan 1


Dysgu Cymraeg - Cwrs Mynediad Rhan 1

Dyddiad: Dydd Iau, 19/09/2019

Amser: 18:00 - 20:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Dyma barhad o’r cwrs ar gyfer dechreuwyr, gan Dysgu Cymraeg, sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml, ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Dysgu Cymraeg - Cwrs Mynediad Rhan 1


Dysgu Cymraeg - Cwrs Mynediad Rhan 1

Dyddiad: Dydd Llun, 23/09/2019

Amser: 18:30 - 21:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Dyma gwrs ar gyfer dechreuwyr, Gan Dysgu Cymraeg sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml, ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Diogelwch Bwyd – Lefel 2


Diogelwch Bwyd – Lefel 2

Dyddiad: Dydd Mawrth, 24/09/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r cwrs Diogelwch Bwyd – Lefel 2 yma mewn partneriaeth a A470 Training wedi ei ddylunio i helpu pobl sy’n trin bwyd i werthfawrogi arferion hylendid da. Mae’r cwrs yn addas i bawb sy’n trin bwyd, yn ei goginio, ei weini neu ei werthu. Yn dilyn y cwrs byddwch chi a’ch staff gyda’r hyder a’r arbenigedd i ddarparu bwyd o’r safon uchaf i’ch cwsmeriaid.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Ennill Mwy O Gwsmeriaid Drwy Ddefnyddio CRM


Ennill Mwy O Gwsmeriaid Drwy Ddefnyddio CRM

Dyddiad: Dydd Mercher, 25/09/2019

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y gweithdy yma gan Cyflymu Cymru i Fusnesau yn dangos i chi sut y gallai defnyddio system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) gynyddu eich gwerthiant gan hyd at 29%.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Clwb Marchnata Gogledd Cymru


Clwb Marchnata Gogledd Cymru

Dyddiad: Dydd Llun, 30/09/2019

Amser: 10:00 - 12:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Y mis yma bydd Clwb Marchnata Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar sut i greu cronfa ddata syml a fydd yn eich galluogi i anfon negeseuon e-bost effeithiol gan ddefnyddio Mailchimp neu unrhyw system farchnata arall.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
MS Word – Syniadau a Triciau


MS Word – Syniadau a Triciau

Dyddiad: Dydd Mercher, 02/10/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r cwrs undydd yma ar gyfer pobl sydd eisoes yn defnyddio Microsoft Word ac a fuasai’n hoffi gwella eu dealltwriaeth er mwyn gallu manteisio’n llawn wrth ddefnyddio nodweddion ardderchog Word.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cyswllt Ffermio - Cynllun Datblygu Personol


Cyswllt Ffermio - Cynllun Datblygu Personol

Dyddiad: Dydd Mercher, 02/10/2019

Amser: 13:00 - 20:00

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Mae’r cyfnod ymgeisio ar gyfer cyrsiau hyfforddiant ar AGOR NAWR!

Gyda chymhorthdal o hyd at 80% ar gael tuag at 80 o gyrsiau mae’n gyfle gwych i ehangu eich sgiliau.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Gweithdy Marchnata a Gwerthiant


Gweithdy Marchnata a Gwerthiant

Dyddiad: Dydd Iau, 03/10/2019

Amser: 09:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd Cywain mewn partneriaeth a Russell Ferguson yn cynnal Gweithdy Marchnata a Gwerthiant.

Mae Russell Ferguson yn arbenigwr ar werthiant a marchnata gyda dros 12 mlynedd o brofiad yn helpu cynhyrchwyr Cymreig i gynyddu gwerthiant a hybu brand.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Gweithdy Recorder U3A


Gweithdy Recorder U3A

Dyddiad: Dydd Mercher, 09/10/2019

Amser: 10:00 - 15:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y U3A yn cynnal gweithdy recorder ar gyfer chwaraewyr recorder gradd 3 neu uwch.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Bore Goffi


Bore Goffi

Dyddiad: Dydd Mercher, 09/10/2019

Amser: 10:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Ymunwch â ni am sgwrs a phaned i godi arian at Fanc Bwyd Conwy.

Bydd amrywiaeth gwych o gacennau cartref blasus ar gael i chi eu mwynhau gyda’ch paned.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl - Lefel 2


Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl - Lefel 2

Dyddiad: Dydd Mercher, 16/10/2019

Amser: 09:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Mae’r cwrs hwn gan Hyfforddiant Nuco yn rhoi’r wybodaeth i ddysgwyr nodi cyflyrau iechyd meddwl a amheuir yn ogystal â rhoi sylw i effaith cyffuriau ac alcohol a’r Cynllun Gweithredu Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus


Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus

Dyddiad: Dydd Iau, 17/10/2019

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Sioe Deithiol Diwydiant Croeso Cymru


Sioe Deithiol Diwydiant Croeso Cymru

Dyddiad: Dydd Mercher, 23/10/2019

Amser: 10:00 - 14:15

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Bydd Croeso Cymru yn mynd ar daith ym mis Hydref fel rhan o’r gyfres ddiweddaraf o sioeau teithiol y diwydiant twristiaeth.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Dyddiad: Dydd Iau, 24/10/2019

Amser: 13:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Yn y gweithdy yma, sydd wedi ei ariannu yn llawn gan Cyflymu Cymru i Fusnesau, byddwch yn dysgu sut i wneud y gorau o’r cyfryngau cymdeithasol.

...mwy

.

Categoriau:

Dyddiad: 27/10/2019

Amser: 10:00 - 16:30

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch - canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol


Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch - canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol

Dyddiad: Dydd Mercher, 30/10/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

A ydych chi’n tendro i’r sector breifat a chyhoeddus? Yna mae’r cwrs yma i chi.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni


Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Dyddiad: Dydd Mawrth, 12/11/2019

Amser: 10:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Bydd y gweithdy yma gan Busnes Cymru yn rhoi golwg gyffredinol o’r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi’n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru


Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru

Dyddiad: Dydd Iau, 14/11/2019

Amser: 09:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mi fydd Cynhadledd Flynyddol 2019 Anabledd Dysgu Cymru, ‘Dwi yma’, yn edrych ar bwysigrwydd bod pobl gydag anabledd dysgu o bob oedran yn cael eu gweld, eu clywed, eu cynnwys a’u gwerthfawrogi ym mhob agwedd o fywyd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan: Cynhadledd Coetsio Gogledd Cymru


Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan: Cynhadledd Coetsio Gogledd Cymru

Dyddiad: Dydd Iau, 21/11/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ymunwch â Academi Wales yng Nghynhadledd Coetsio Gogledd Cymru, Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan, i glywed ymarferwyr blaenllaw ac academyddion ym maes hyfforddi. Mae’r gynhadledd wedi’i hanelu at ymarferwyr hyfforddi a mentora yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau


Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Dyddiad: Dydd Iau, 21/11/2019

Amser: 13:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Mae’r gweithdy yma gan Busnes Cymru yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Dyddiad: 15/12/2019

Amser: 10:00 - 16:30

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Atebolrwydd a llywodraethiant mewn gwasanaethau partneriaeth


Atebolrwydd a llywodraethiant mewn gwasanaethau partneriaeth

Dyddiad: Dydd Iau, 27/02/2020

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Hanner Marathon Eryri


Hanner Marathon Eryri

Dyddiad: Dydd Sul, 17/05/2020

Amser: 10:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Y flwyddyn yma mae Rhedeg Cymru yn mynd i wneud yr Hanner Marathon yma nid yn unig yn ras arbennig ond yn ddigwyddiad arbennig hefyd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.