Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni


Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Dyddiad: Dydd Mawrth, 21/01/2020

Amser: 10:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Bydd y gweithdy yma gan Busnes Cymru yn rhoi golwg gyffredinol o’r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi’n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Clwb Marchnata Gogledd Cymru


Clwb Marchnata Gogledd Cymru

Dyddiad: Dydd Llun, 27/01/2020

Amser: 10:00 - 12:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae Clwb Marchnata Gogledd Cymru, dan arweiniad Teresa Carnall o TBC Marketing wedi’i anelu i helpu chi gynhyrchu Fideo gwych ar gyfer eich Cyfryngau Cymdeithasol.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Lluniau Cynnyrch Proffesiynol - Sesiynau un-i-un


Lluniau Cynnyrch Proffesiynol - Sesiynau un-i-un

Dyddiad: Dydd Mawrth, 28/01/2020

Amser: 09:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae Cywain yn cynnal sesiwn un-i-un i dynnu lluniau proffesiynol o’ch cynnyrch ar gyfer eich gwefan, cyfryngau cymdeithasol, deunyddiau hyrwyddo a mwy.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Cymhorthfa Meincnodi Cig Coch


Cymhorthfa Meincnodi Cig Coch

Dyddiad: Dydd Mercher, 05/02/2020

Amser: 09:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Ydych chi wedi cymryd rhan yn y rhaglen Meincnodi Cig Coch gyda Cyswllt Ffermio a Hybu Cig Cymru?

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Cwrs Poen Cronig


Cwrs Poen Cronig

Dyddiad: Dydd Mercher, 19/02/2020

Amser: 14:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae EPP Cymru yn rhedeg cwrs 6 wythnos am ddim i’ch help a’ch cefnogi i hunan reoli eich poen.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo CIEH Lefel 3


Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo CIEH Lefel 3

Dyddiad: Dydd Mawrth, 25/02/2020 i 10/03/2020

Amser: 09:30 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae’r cwrs Goruchwylio Bwyd mewn Arlwyo Lefel 3 wedi ei ddylunio ar gyfer pobl sy’n goruchwylio eraill neu yn gyfrifol am redeg y busnes cyfan neu rhan ohono.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cyd-weithio i Adnabod a Lleihau Bregusrwydd


Cyd-weithio i Adnabod a Lleihau Bregusrwydd

Dyddiad: Dydd Iau, 27/02/2020

Amser: 10:00 - 15:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y seminar hwn, a gynhelir gan Swyddfa Archwilio Cymru yn canolbwyntio ar sut i gyflawni llywodraethiant ac atebolrwydd effeithiol mewn partneriaeth i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus effeithiol.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Ffermio ar Gyfer y Dyfodol


Ffermio ar Gyfer y Dyfodol

Dyddiad: Dydd Mawrth, 03/03/2020

Amser: 19:30 - 21:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae Cyswllt Ffermio yn cynnal digwyddiad Ffermio ar Gyfer y Dyfodol sydd yn egluro sut i ddiogelu eich busnes, sut i gael cefnogaeth busnes a thechnoleg a sut i ddechrau’r broses ar gyfer cais Grant Busnes i Ffermydd (FBG).

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Marchnata Dynamig


Marchnata Dynamig

Dyddiad: Dydd Iau, 05/03/2020

Amser: 09:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Bydd y gweithdy yma gan Busnes Cymru yn rhoi cyfle i chi ddysgu sut i greu strategaeth farchnata a chynllun marchnata.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Cynhadledd Rhanbarthol Gweinyddiaethau Gwledig


Cynhadledd Rhanbarthol Gweinyddiaethau Gwledig

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 07/03/2020

Amser: 10:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae Rural Ministries yn cynnal eu Cynhadledd Rhanbarthol ar gyfer clerigwyr, arweinwyr, aelodau eglwysi ac unrhyw un sydd â chalon am genhadaeth yn eu cymunedau

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
MS Excel - Canolradd


MS Excel - Canolradd

Dyddiad: Dydd Llun, 09/03/2020

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Fe fydd y sgiliau a’r wybodaeth a ddysgwch ar y cwrs Microsoft Excel Canolradd yma yn ddigonol er mwyn i chi allu cynhyrchu llyfrau gwaith effeithiol, defnyddio fformiwlâu a swyddogaethau mwy cymhleth, fformatio a siartio, trin data fel Pivot Tables a llawer mwy.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle


Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Dyddiad: Dydd Mawrth, 10/03/2020

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y cwrs undydd yma gan Academi Sgiliau Glasdir a Groundwork Gogledd Cymru yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cymorth i Fyw yn yr 21ain Ganrif


Cymorth i Fyw yn yr 21ain Ganrif

Dyddiad: Dydd Mawrth, 10/03/2020

Amser: 10:00 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Bydd y digwyddiad yma sydd yn cael ei gynnal gan Anabledd Dysgu Cymru yn edrych i weld sut mae 3 sefydliad wedi integreiddio technoleg ym mywydau pobl bob dydd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Taith Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod: Ein sefyllfa ar hyn o bryd a lle mae angen i ni fod


Taith Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod: Ein sefyllfa ar hyn o bryd a lle mae angen i ni fod

Dyddiad: Dydd Iau, 19/03/2020

Amser: 10:00 - 15:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae’r digwyddiad yma a gynhelir gan Swyddfa Archwilio Cymru yn rhoi’r cyfle i gynnal trafodaeth er mwyn cydnabod a thynnu sylw at yr heriau, a sut i gynnig gwasanaethau sydd yn ymwybodol o ACEs.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Gweithdy Recorder U3A


Gweithdy Recorder U3A

Dyddiad: Dydd Mercher, 01/04/2020

Amser: 10:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y U3A yn cynnal gweithdy recorder ar gyfer chwaraewyr recorder gradd 3 neu uwch.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Facebook ar gyfer Busnes


Facebook ar gyfer Busnes

Dyddiad: Dydd Iau, 02/04/2020

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r cyfryngau cymdeithasol, yn cynnwys Facebook yn dal i fod y dull cyflymaf a mwyaf grymus o farchnata eich busnes. Fe fydd y gweithdy yma’n egluro yn union sut y gallwch chi ddefnyddio Facebook i roi hwb i’ch busnes.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events, Training / Hyfforddiant
Hanner Marathon Eryri


Hanner Marathon Eryri

Dyddiad: Dydd Sul, 17/05/2020

Amser: 10:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Y flwyddyn yma mae Rhedeg Cymru yn mynd i wneud yr Hanner Marathon yma nid yn unig yn ras arbennig ond yn ddigwyddiad arbennig hefyd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.