>

Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Rhentu Swyddfa

Mae Glasdir yn cynnig nifer o ystafelloedd i fusnesau lleol i’w rhentu ar drefniant tymor byr neu hirdymor.

Os hoffech fwy o wybodaeth am yr ystafelloedd a restrir isod, cysylltwch â Elen Rowlands - elen@glasdir.com.

I weld ein tenantiaid presennol, cliciwch yma.

Siabod

Siabod

Tua 72 metr sgwâr o ofod swyddfa ar y llawr cyntaf.

Ar gael ar unwaith.

Mae’r gost rhent yn gwbl gynhwysol o ddŵr, gwres, trydan a threthi busnes. Mae hefyd posib gwneud defnydd o’r dderbynfa i gyfarch ymwelwyr a derbyn parseli.

Mae cyfleusterau cegin a ystafell orffwys staff.

Gall trefnu ffôn gyda rhif ffôn uniongyrchol a band eang ffibr cyflym.

Parcio ceir yng nghefn yr adeilad.

Mynediad 24 awr.

Cytundeb prydles isafswm: 6 mis.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Llugwy

Llugwy

Tua 19.7 metr sgwâr o ofod swyddfa ar y llawr gwaelod.

Ar gael ar unwaith.

Mae’r gost rhent yn gwbl gynhwysol o ddŵr, gwres, trydan a threthi busnes. Mae hefyd posib gwneud defnydd o’r dderbynfa i gyfarch ymwelwyr a derbyn parseli.

Mae cyfleusterau cegin a ystafell orffwys staff.

Gall trefnu ffôn gyda rhif ffôn uniongyrchol a band eang ffibr cyflym.

Parcio ceir yng nghefn yr adeilad.

Mynediad 24 awr.

Cytundeb prydles isafswm: 6 mis.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Crwst

Crwst

Tua 11.53 metr sgwâr o ofod swyddfa ar y llawr gwaelod.

Ar gael ar unwaith.

Mae’r gost rhent yn gwbl gynhwysol o ddŵr, gwres, trydan a threthi busnes. Mae hefyd posib gwneud defnydd o’r dderbynfa i gyfarch ymwelwyr a derbyn parseli.

Mae cyfleusterau cegin a ystafell orffwys staff.

Gall trefnu ffôn gyda rhif ffôn uniongyrchol a band eang ffibr cyflym.

Parcio ceir yng nghefn yr adeilad.

Mynediad 24 awr.

Cytundeb prydles isafswm: 6 mis.

 

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.