Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Cyfeirlyfr Meddalwedd Cyflymu

Cyfeirlyfr Meddalwedd Cyflymu

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau wedi cynhyrchu cyfeirlyfr sydd yn rhad ag am ddim i’w ddenfyddio. Cysodwyd y Cyfeirlyfr hwn gyda’r nod o roi dealltwriaeth i fusnesau bach a chanolig (BBaCh) am rai o’r prif gynnyrch meddalwedd. Mae’r cyfeirlyfr yn cynnwys cynnyrch a gwasanaethau sydd ar gael nid yn unig i’ch cynorthwyo i redeg busnes yn fwy cynhyrchiol ond hefyd i helpu busnesau weithio’n fwy effeithlon a phroffidiol.

Gallwch lawrlwytho’r cyfeirlyfr drwy glicio yma.

 

Some of Our Clients

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.