Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Digwyddiad Cyfarfod Carwyn cyntaf yn 2017 i'w gynnal yn Glasdir

Digwyddiad Cyfarfod Carwyn cyntaf yn 2017 i'w gynnal yn Glasdir

Mae Glasdir yn falch iawn fod y digwyddiad Cyfarfod Carwyn cyntaf yn 2017 yn cael ei gynnal yn y ganolfan. Bydd y digwyddiad fydd yn cael ei gynnal ar ddydd Iau 19 Ionawr, 6.00yh – 7.30yh yn rhoi cyfle i breswylwyr Dyffryn Conwy gyfarfod â Phrif Weinidog Cymru Carwyn Jones a’i holi am y materion sy’n effeithio arnyn nhw neu ar eu cymuned.

Os oes gennych chi gwestiwn i ofyn i Lywodraeth Cymru, os ydych am godi materion sy’n effeithio ar eich cymuned, neu os oes gennych syniad gwych a fyddai’n gwneud eich tref chi’n lle gwell i fyw, cofiwch ddod draw i Glasdir.

Os hoffech ddod i’r digwyddiad, rydym yn eich annog i gofrestru eich diddordeb ar-lein drwy Eventbrite.

Cewch ofyn cwestiwn mewn nifer o ffyrdd. Cewch gyflwyno eich cwestiwn pan fyddwch yn cyrraedd (bydd y drysau’n agor am 5:30pm); neu cewch ei gyflwyno ymlaen llaw drwy e-bost: cabinetcommunications@wales.gsi.gov.uk neu drwy Twitter gan ddefnyddio @fmwales gyda’r hashnod #CyfarfodCarwyn.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones:

“Rwy’n falch y bydd y digwyddiad Cyfarfod Carwyn cyntaf yn y Flwyddyn Newydd yn cael ei gynnal yn Llanrwst. Dyma’r cyntaf o nifer o ddigwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal ledled Cymru yn ystod 2017.

“Mae amrywiaeth enfawr o bynciau wedi cael eu codi mewn digwyddiadau yn y gorffennol, a hefyd bu llawer o drafodaeth bositif. Dw i’n siŵr y bydd yr un peth yn digwydd eto yn Llanrwst.

“Dyma’ch cyfle chi i ddod draw i siarad gyda mi wyneb yn wyneb am y materion sy’n bwysig i chi. Os oes gennych chi bwnc llosg yr ydych am ei drafod, cofiwch alw heibio. Dw i wir yn edrych ymlaen at gyfarfod â chi i gyd.”

 

Some of Our Clients

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.