Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Glasdir yn cyhoeddi ei fod yn cau

Glasdir yn cyhoeddi ei fod yn cau

Cyhoeddir Glasdir, y ganolfan fusnes a chynadleddau poblogaidd yn Llanrwst eu bod yn cau eu drysau yn barhaol ddiwedd mis Hydref 2020.

Dywedodd Paul Williams, llefarydd ar ran Cyfarwyddwyr y Cwmni:

‘Mae Glasdir yn adnodd gwych yn ardal wledig Conwy ac wedi cael ei redeg yn llwyddiannus fel Menter Gymdeithasol ers blynyddoedd lawer. Yn anffodus, mae effaith economaidd a chyfyngiadau parhaus argyfwng Covid-19 ar y sector digwyddiadau a lletygarwch wedi bod yn llawer mwy eithafol nag y gallai unrhyw un fod wedi ei ragweld. Rydym mewn cyfnod eithriadol o heriol ac yn anffodus bu’n rhaid i ni wneud y penderfyniad anodd i gau Glasdir.

Rydym yn gweithio gyda’n tîm i’w cefnogi drwy’r cyfnod ac ni ddylai’r canlyniad hyn danseilio’r ymrwymiad a’r teyrngarwch gwych mae ein staff wedi dangos dros y blynyddoedd ac, yn fwyaf diweddar, yn y cyfnod anodd hyn’.

Aeth Paul Williams ymlaen i ddweud:

‘Ar ran y cwmni, mi hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi ein cefnogi dros y blynyddoedd. Mae wedi bod yn ganolfan busnes a chynadleddau llewyrchus ag yn leoliad gwych ar gyfer nifer o ddigwyddiadau cenedlaethol. Mae’r Bwrdd yn eithriadol o falch o’r hyn mae’r cwmni wedi ei gyflawni dros y 15 mlynedd diwethaf ac yn drist ofnadwy gyda’r canlyniad anorfod yma’.

Mae cau’r busnes yn effeithio 2 rôl llawn amser a 4 rhan amser ac mae’r Rheolwyr yn cefnogi’r unigolion yn llawn yn ystod y cyfnod anodd hyn.

Cyngor Sirol Bwrdeistref Conwy sydd yn berchen ar yr adeilad ac mi fydd perchenogaeth yn cael ei drosglwyddo yn ôl iddynt.

Dywedodd y Cynghorydd Goronwy Edwards, Aelod Cabinet Ddatblygu Economaidd

‘Mae’n drueni mawr fod Menter Gymdeithasol Glasdir wedi gorfod gwneud y penderfyniad yma, ond rwy’n deall yr anawsterau mae’r diwydiant cynadleddau a digwyddiadau wedi’u profi eleni o ganlyniad i Covid-19. Byddwn yn parhau i gefnogi a gweithio’n agos gyda’r Bwrdd wrth iddynt ddod a’r cwmni i ben’.

 

Some of Our Clients

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.