Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Cymorth am ddim ar gael i gwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol

Cymorth am ddim ar gael i gwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol

Gall busnesau cymdeithasol yng Nghonwy sy’n awyddus i ehangu neu gyflogi mwy o weithwyr fod yn gymwys am gymorth am ddim gan Busnes Cymdeithasol Cymru. Mae BCC yn brosiect a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru, a chaiff ei gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Gall Busnes Cymdeithasol Cymru helpu gydag amrywiaeth eang o heriau – o gyngor ar TAW i greu gweledigaeth, o gynllunio busnes i ddatblygu’r bwrdd ac o strategaethau gwerthu i ymgysylltu â rhanddeiliaid.

Lluniwyd y prosiect er mwyn cynorthwyo busnesau cymdeithasol sy’n awyddus i dyfu, p’un a yw hynny trwy gynyddu eu trosiant, amrywio i ddarparu cynnyrch neu wasanaethau newydd, denu cwsmeriaid newydd neu newid eu strwythur.

Mae’r cymorth yn dod gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, sef sefydliad sydd wedi bod yn helpu cwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol ers bron i 35 mlynedd. Caiff y tîm arbenigol o Gynghorwyr Busnes ei gynorthwyo gan ymgynghorwyr arbenigol mewn meysydd fel Adnoddau Dynol, y gyfraith, cyllid a marchnata.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am Busnes Cymdeithasol Cymru, cysylltwch â’r Cynghorwyr Busnes lleol, Mike Williams ac Ebony Readhead ar 0300 111 5050, neu ewch i wefan Busnes Cymdeithasol Cymru.

Gallwch hefyd ddilyn y prosiect ar Twitter (@socialbizwales) neu ar Facebook.

 

Some of Our Clients

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.