Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Newyddion Diweddaraf

Glasdir yn cyhoeddi ei fod yn cau


Glasdir yn cyhoeddi ei fod yn cau

Cyhoeddir Glasdir, y ganolfan fusnes a chynadleddau poblogaidd yn Llanrwst eu bod yn cau eu drysau yn barhaol ddiwedd mis Hydref 2020.

...mwy


Newyddion a Digwyddiadau Mawrth 2020


Newyddion a Digwyddiadau Mawrth 2020

Mae Mawrth wedi cyrraedd ac mae ein cylchlythyr misol allan! 😀🌼

Mae gennym lwyth o ddigwyddiadau a hyfforddiant i chi y mis yma o Gynhadledd Gweinyddiaethau Gwledig i weithdy ymarferol Magu Hyder Drama gan Edau.

...mwy


Newyddion a Digwyddiadau Chwefror 2020


Newyddion a Digwyddiadau Chwefror 2020

Mae Chwefror wedi cyrraedd ac mae ein cylchlythyr misol allan! 🌟🌟

Y mis yma mae manylion gweithdy Marchnata Dynamig gan Business Wales, cwrs Microsoft Excel gan Academi Sgiliau Glasdir a Cynhadledd Rhanbarthol Gweinyddiaethau Gwledig.

...mwy


Arolwg Swyddfa Archwilio Cymru - 'Fy ngwasanaethau gwledig'


Arolwg Swyddfa Archwilio Cymru - 'Fy ngwasanaethau gwledig'

Fe hoffi’r Swyddfa Archwilio Cymru clywed beth ydych chi yn ei feddwl o ystod ac ansawdd y gwasanaethau sydd ar gael.

...mwy


Newyddion a Digwyddiadau Awst 2019


Newyddion a Digwyddiadau Awst 2019

Mae Awst wedi cyrraedd ac mae ein cylchlythyr misol allan!

Mae’r haul yn tywynnu yma yn Llanrwst heddiw a gobeithio y bydd yma i aros am chydig …. o leiaf wythnos nesa ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol 🌞😀🌞😀

...mwy


Newyddion a Digwyddiadau Gorffennaf 2019


Newyddion a Digwyddiadau Gorffennaf 2019

Y mis yma mae manylion gweithdy Y Digidol Amdani! gyda Cyflymu Cymru i Fusnesau, seminar Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig gan Swyddfa Archwilio Cymru, gweithdy Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau gyda Busnes Cymru a llawer mwy. 😀

...mwy


Newyddion a Digwyddiadau Mehefin 2019


Newyddion a Digwyddiadau Mehefin 2019

Y mis mae manylion Parti Peintio Llanrwst, gweithdy Ennill a Chadw Cwsmeriaid gyda Busnes Cymru, gweithdai amrywiol gyda Cywain wedi’u hanelu at fusnesau Bwyd a Diod.

...mwy


Newyddion a Digwyddiadau Mai 2019


Newyddion a Digwyddiadau Mai 2019

Y mis yma mae gennym hyfforddiant Marchnata Ebost, cwrs newydd sbon ar Instagram i Fusnesau Bach, Parti Penitio Llanrwst a llawer, llawer mwy!

...mwy


Newyddion a Digwyddiadau Ebrill 2019


Newyddion a Digwyddiadau Ebrill 2019

Mis yma mae gennym hyfforddiant Diogelwch Bwyd, gweithdy recorder, cyfarfod cyhoeddus gyda’r AC lleol, dosbarth meistr ar Hybu’ch Hyder a gweithdy AM DDIM ar Sut i Werthu Mwy ar Gyfryngau Cymdeithasol a llawer, llawer mwy.

...mwy


Newyddion a Digwyddiadau Mawrth 2019


Newyddion a Digwyddiadau Mawrth 2019

Y mis yma, mae’r cylchlythyr yn llawn o ddigwyddiadau a hyfforddiant ar wahanol bynciau gan gynnwys Cymorth Cyntaf, Rhoi hwb i’ch Hyder, ac Ysgwyd eich Asedau.

...mwy


Newyddion a Digwyddiadau Chwefror 2019


Newyddion a Digwyddiadau Chwefror 2019

Mis yma, mae’r cylchlythyr yn llawn o ddigwyddiadau a hyfforddiant ar wahanol bynciau, gan gynnwys Gwneud Treth yn Ddigidol, Defnyddio Office 365 i dyfu eich Busnes, Hyfforddiant Excel a Diwrnod arbennig i Ddathlu’r Delyn.

...mwy


Newyddion a Digwyddiadau Medi 2018


Newyddion a Digwyddiadau Medi 2018

Mae ein cylchlythyr mis Medi allan!

Mae cymaint o ddigwyddiadau dros yr wythnosau nesaf – hyfforddiant LinkedIn, Dosbarthiadau Cymraeg, cwrs Diogelwch Bwyd, Cymhorthfa Gynllunio, cwrs Excel a llawer, llawer mwy!

...mwy


Newyddion a Digwyddiadau Awst 2018


Newyddion a Digwyddiadau Awst 2018

Mae ein cylchlythyr Newyddion a Digwyddiadau mis Awst allan! Y mis hwn mae’n llawn digwyddiadau gwych a lot o hyfforddiant busnes. Mae hefyd yn cynnwys manylion y swyddfeydd sydd ar gael i’w rhentu ac mae’r adran ‘Cwrdd â’r Tîm’ yn cynnwys Iola Gilbert, Cydlynydd Cyfar

...mwy


Newyddion a Digwyddiadau Gorffennaf 2018


Newyddion a Digwyddiadau Gorffennaf 2018

Mae ein cylchlythyr misol Newyddion a Digwyddiadau mis Gorffennaf yn llawn o ddigwyddiadau gwych. Cliciwch yma i’w lawrlwytho.

...mwy


Newyddion a Digwyddiadau Mehefin 2018


Newyddion a Digwyddiadau  Mehefin 2018

Edrychwch ar be sy’n mynd ymlaen yma yn Glasdir yn ein cylchlythyr diweddaraf.

...mwy


Diwrnod Cenedlaethol Mentrau Cymdeithasol 2017Gwydr Glasdir


Gwydr Glasdir

Mae stori unigryw yn cyd-fynd â’r gwydr lliw yma yn Glasdir. Yn y blog hwn byddaf yn mynd ati i gyflwyno’r stori a rhannu’r hanes hudol am waith gwydr Glasdir.

...mwy
Diwrnod Cenedlaethol Cyfryngau Cymdeithasol


Diwrnod Cenedlaethol Cyfryngau Cymdeithasol

Mae’n ddiwrnod Cenedlaethol Cyfryngau Cymdeithasol! Heddiw yw’r diwrnod i ddathlu pob agwedd cyfrwng cymdeithasol. A gan fod Academi Sgiliau wrth eu boddau efo’r cyfryngau cymdeithasol maent yn cynnig 20% oddi ar BOB un o’u cyrsiau cyfryngau cymdeithasol sydd yn rhedeg dros y misoedd nesaf.

...mwy


Cyfeirlyfr Meddalwedd Cyflymu


Cyfeirlyfr Meddalwedd Cyflymu

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau wedi cynhyrchu cyfeirlyfr sydd yn rhad ag am ddim i’w ddenfyddio. Cysodwyd y Cyfeirlyfr hwn gyda’r nod o roi dealltwriaeth i fusnesau bach a chanolig (BBaCh) am rai o’r prif gynnyrch meddalwedd. Mae’r cyfeirlyfr yn cynnwys cynnyrch a gwasanaethau sydd ar gael nid yn unig i’ch cynorthwyo i redeg busnes yn fwy cynhyrchiol ond hefyd i helpu busnesau weithio’n fwy effeithlon a phroffidiol.

...mwy


Cymorth am ddim ar gael i gwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol


Cymorth am ddim ar gael i gwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol

Gall busnesau cymdeithasol yng Nghonwy sy’n awyddus i ehangu neu gyflogi mwy o weithwyr fod yn gymwys am gymorth am ddim gan Busnes Cymdeithasol Cymru. Mae BCC yn brosiect a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru, a chaiff ei gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Gall Busnes Cymdeithasol Cymru helpu gydag amrywiaeth eang o heriau – o gyngor ar TAW i greu gweledigaeth, o gynllunio busnes i ddatblygu’r bwrdd ac o strategaethau gwerthu i ymgysylltu â rhanddeiliaid.

...mwy


Grant Cymorth i Fusnesau Cymru


Grant Cymorth i Fusnesau Cymru

A oes angen offer ychwanegol, cyfarpar TG, deunyddiau marchnata neu hyfforddiant arnoch i helpu’ch busnes i ehangu?

Gallai Grant Cymorth i Fusnesau Conwy helpu â chostau’r eitemau hyn. Gallwch dderbyn hanner y costau tuag at offer cyfalaf. Y grant uchaf sydd ar gael yw £1000.

...mwy


Galwad am Brosiectau: Digwyddiadau Treftadaeth


Galwad am Brosiectau: Digwyddiadau Treftadaeth

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Conwy yn galw allan am ddigwyddiadau arloesol sy’n manteisio ac ychwanegu gwerth at ein hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwyllianol yng Nghonwy Wledig.

Mae grant ar gael hyd at £2,000 y cais gyda gofyn am isafswm o 20% o arian cyfatebol.

...mwy


Digwyddiad Cyfarfod Carwyn cyntaf yn 2017 i'w gynnal yn Glasdir


Digwyddiad Cyfarfod Carwyn cyntaf yn 2017 i'w gynnal yn Glasdir

Mae Glasdir yn falch iawn fod y digwyddiad Cyfarfod Carwyn cyntaf yn 2017 yn cael ei gynnal yn y ganolfan. Bydd y digwyddiad fydd yn cael ei gynnal ar ddydd Iau 19 Ionawr, 6.00yh – 7.30yh yn rhoi cyfle i breswylwyr Dyffryn Conwy gyfarfod â Phrif Weinidog Cymru Carwyn Jones a’i holi am y materion sy’n effeithio arnyn nhw neu ar eu cymuned.

Os oes gennych chi gwestiwn i ofyn i Lywodraeth Cymru, os ydych am godi materion sy’n effeithio ar eich cymuned, neu os oes gennych syniad gwych a fyddai’n gwneud eich tref chi’n lle gwell i fyw, cofiwch ddod draw i Glasdir.

...mwy


 

Some of Our Clients

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.