Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Arolwg Swyddfa Archwilio Cymru - 'Fy ngwasanaethau gwledig'

Arolwg Swyddfa Archwilio Cymru - 'Fy ngwasanaethau gwledig'

Ydych chi’n byw tu allan i ddinas? Ydych chi’n defnyddio gwasanaethau cyngor yng Nghymru. Os ydych, fe hoffi’r Swyddfa Archwilio Cymru clywed beth ydych chi yn ei feddwl o ystod ac ansawdd y gwasanaethau sydd ar gael.

Cliciwch yma i lenwi’r arolwg byr.

 

Some of Our Clients

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.