Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Grant Cymorth i Fusnesau Cymru

Grant Cymorth i Fusnesau Cymru

A oes angen offer ychwanegol, cyfarpar TG, deunyddiau marchnata neu hyfforddiant arnoch i helpu’ch busnes i ehangu?

Gallai Grant Cymorth i Fusnesau Conwy helpu â chostau’r eitemau hyn. Gallwch dderbyn hanner y costau tuag at offer cyfalaf. Y grant uchaf sydd ar gael yw £1000.

I wneud cais am y grant bydd angen i chi lenwi ffurflen gais fer a darparu rhywfaint o wybodaeth am eich busnes. Gall ein hymgynghorydd busnes cyfeillgar eich helpu bob cam o’r ffordd.

Click here am fwy o wybodaeth.

Mae nifer o fusnesau lleol wedi elwa o’r grant hwn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy dros y misoedd diwethaf. Mae’r busnesau hyn yn cynnwys garddwyr, gweithwyr harddwch proffesiynol, crefftwyr a manwerthwyr.

Cysylltwch â kim.nicholls1@conwy.gov.uk neu 01492 574555 am fwy o wybodaeth.

 

Some of Our Clients

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.