Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Cyfleoedd Rhyngwladol i Ysgolion yng Nghymru


International Opportunities for Schools in Wales Conference

Dyddiad: Dydd Llun, 12/06/2017

Amser: 09:15 - 15:15

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Bydd cyfle i gyfarfod ag ysgolion eraill sydd wedi cymryd rhan mewn prosiectau Addysg Ryngwladol yng Nghymru, gwrando ar siaradwyr a chael gwybod mwy am gyfleoedd rhyngwladol gan Cysylltiadau Ysgol Rhyngwladol a Y Cyngor Prydeinig.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cwrdd a'ch Buddsoddwr Cymdeithasol 2017


Meet your Social Investor 2017

Dyddiad: Dydd Iau, 15/06/2017

Amser: 09:30 - 14:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru ar dân eisiau dod â busnesau cymdeithasol yn agosach at arianwyr a buddsoddwyr cymdeithasol. Rydym wrthi’n trefnu dau ddigwyddiad ‘Cwrdd â’ch Buddsoddwr Cymdeithasol’ ym mis Mehefin i roi cyfle i chi rwydweithio gyda gwahanol arianwyr a buddsoddwyr er mwyn clywed am y cymorth sydd ar gael i’ch busnes. Dyma eich cyfle i archwilio cymysgedd o opsiynau cyllid, o gyllid dyled neu ecwiti i grantiau a chyfrannau cymunedol.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Gwella arweinyddiaeth a pherchnogaeth ddigidol


Improving Digital Leadership and Ownership

Dyddiad: Thursday, 29/06/2017

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Bydd y seminar hon yn dangos rôl bwysig y dull digidol wrth gyflwyno gwasanaethau cyhoeddus effeithiol sy’n addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Academi Wales - 7 o Arferion Pobl Hynod Effeithiol


Academi Wales - The 7 Habits of Highly Effective People

Dyddiad: Dydd Mawrth a Dydd Mercher, 26/09/2017 i 27/09/2017

Amser: 09:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae’r rhaglen yn cydnabod bod newid effeithiol a chynaliadwy yn dechrau o’r tu mewn, ac mae ganddi agwedd ‘tu chwyneb allan’ tuag at ddatblygiad proffesiynol a phersonol.

Bydd y rhaglen yn eich helpu chi i gymhwyso egwyddorion digyfnewid effeithiolrwydd i wneud y canlynol:

  • Gweithio ar eich liwt eich hun
  • Gwella dulliau cyfathrebu rhyngbersonol
  • Sefydlu gwell ymddiriedaeth
  • Cryfhau perthnasau
  • Cynyddu eich dylanwad
  • Cydbwyso blaenoriaethau allweddol.

Ar ddiwrnod cyntaf y rhaglen, byddwn yn ymchwilio i arferion sy’n canolbwyntio arnoch chi fel unigolyn. Mae’r rhain yn cynnwys bod yn rhagweithiol, blaenoriaethu pethau a dechrau gyda’r diwedd mewn golwg.

Yn ystod yr ail ddiwrnod, byddwch yn dysgu sut mae meistroli’r tri arfer cyntaf yn rhoi sail i chi allu cyrraedd y llwyddiant cyhoeddus, sef gwella effeithiolrwydd drwy gyd-ddibyniaeth ag eraill. Drwy fabwysiadu ffordd o feddwl sy’n arwain at lwyddiant bob tro, a cheisio deall a defnyddio gwahanol agweddau drwy gydweithio, byddwch yn cynyddu eich dylanwad a’ch ymddiriedaeth ymysg y bobl o’ch cwmpas.

Am fwy o wybodaeth, ac i archebu eich lle AM DDIM, cliciwch yma.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share