Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Hyfforddi Tiwtoriaid Cerdd Gymunedol


Community Music Tutor Training

Dyddiad: Dydd Llun a Dydd Marth, 27/11/2017 i 27/11/2017

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Fydd cerdd Gymunedol Cymru yn rhedeg cwrs rhagarweiniol Hyfforddi Tiwtoriaid Cerdd Gymunedol yn Llanrwst ar 27ain & 28ain Tachwedd 2017.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Digwyddiadau Adnoddau Naturiol Cymru yn Gynaliadwy


Sustainable Management of Natural Resources Events

Dyddiad: Dydd Llun, 27/11/2017

Amser: 09:45

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Fe fyddwch yn clywed gan grwpiau sydd eisoes yn rhoi polisi ar waith ac yn cael cyfle i ddatblygu’ch gweithgareddau eich hunain ymhellach gyda chyfraniadau gan Lywodraeth Cymru, y Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol, Siopa Teg a Cadwch Gymru’n Daclus. Fe fydd yna hefyd amser i ofyn cwestiynau ac i rwydweithio.

Am fwy o wybodaeth a i archebu eich lle, cliciwch yma.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Dosbarth meistr: Gweithio gyda Chenhedlaeth y Mileniwm


Masterclass: Working with Millennials

Dyddiad: Dydd Mawrth, 28/11/2017

Amser: 13:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Gan fod 50% o Genhedlaeth y Mileniwm yn credu y gall sefydliadau wneud mwy i ddatblygu arweinwyr y dyfodol, nod y dosbarth meistr hwn yw dangos i chi sut gallwn ni lunio diwylliant ac ymddygiad ein sefydliad i ddenu, datblygu a chadw talent yn y sector cyhoeddus er budd gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Hyfforddiant Google AdWords


Google AdWords Training

Dyddiad: Dydd Llun, 04/12/2017

Amser: 10:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Busnes Cymru, mewn partneriaeth â PPC Pro, bydd yn cynnal digwyddiad ar y cyd â Google & Google Partneriaeth. Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyfres o gyflwyniadau gan ganolbwyntio ar bwysigrwydd marchnata ar y rhyngrwyd, ynghyd â hyfforddiant AdWords Google ar ‘Sut i Osod ac Optimeiddio Cyfrif Google AdWords’.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Rôl craffu o ran Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol


The role of scrutiny in relation to the WFG Act

Dyddiad: Dydd Iau, 25/01/2018

Amser: 09:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mewn partneriaeth â Chanolfan Craffu Cyhoeddus Cymru, CLlLC, Llywodraeth Cymru, Cydffederasiwn y GIG yng Nghymru, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ac Arfer Da Cymru, rydym yn cynnal digwyddiad am ddim i ystyried Llywodraethu o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share