Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Cwrdd â’ch Buddsoddwr Cymdeithasol


Meet your Social Investor 2018

Dyddiad: Dydd Mercher, 06/06/2018

Amser: 09:30 - 15:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru ar dân eisiau dod â busnesau cymdeithasol yn agosach at arianwyr a buddsoddwyr cymdeithasol. Rydym wrthi’n trefnu dau ddigwyddiad ‘Cwrdd â’ch Buddsoddwr Cymdeithasol’ ym mis Mehefin i roi cyfle i chi rwydweithio gyda gwahanol arianwyr a buddsoddwyr er mwyn clywed am y cymorth sydd ar gael i’ch busnes.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Rheoli Straen


Stress Management

Dyddiad: Dydd Iau, 07/06/2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Yn y gweithdy hwn byddwch yn dysgu sut mae straen yn gweithio ac yn edrych ar ffyrdd o ymdopi’n well yng ngwahanol sefyllfaoedd bywyd.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Ysbrydoli gwasanaethau cyhoeddus i gyflawni annibyniaeth a lles trwy uchelgais ddigidol


Inspiring public services to deliver independence and well being through digital ambition

Dyddiad: Dydd Iau, 14/06/2018

Amser: 09:30 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Os ydych yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau i gefnogi unigolion ym maes gofal cymdeithasol, addysg, hamdden a llesiant, yna mae’r seminar yma sydd yn gael ei drefnu gan Swyddfa Archwilio Cymru, ar eich cyfer chi.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau


Tax and Bookkeeping Workshop

Dyddiad: Dydd Iau, 28/06/2018

Amser: 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae’r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Twmpath Dawns


Folk Dance - to celebrate the Proclamation of the National Eisteddfod Conwy County 2019

Dyddiad: Dydd Gwener, 06/07/2018

Amser: 19:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Noson o ddawnsio hwyliog i ddathlu Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

North Wales & Cheshire Business Conference

Dyddiad: Dydd Gwener, 14/09/2018

Amser: 09:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Nod Cynhadledd Busnes Gogledd Cymru a Swydd Gaer yw denu pobl sy’n bwriadu dechrau busnes, y rhai sy’n meithrin busnes newydd, y rhai sydd am dyfu eu busnes i’r lefel nesaf yn ogystal â rheolwyr o bob lefel sy’n gweithio o fewn sefydliadau sector cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat lleol.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share