Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Llwyddo Gyda Marchnata Digidol


Superfast Business Wales - Winning with Digital Marketing

Dyddiad: Dydd Mawrth, 18/01/2018

Amser: 13:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae marchnata ar-lein yn gallu bod yn ffordd gost-effeithiol iawn o godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dewch i’n gweithdy marchnata digidol wedi’i ariannu’n llwyr i ddarganfod sut. Cwrs AM DDIM hanner diwrnod hefo Cyflymu Cymri i Fusnesau.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events, Training / Hyfforddiant
Rôl craffu o ran Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol


The role of scrutiny in relation to the WFG Act

Dyddiad: Dydd Iau, 25/01/2018

Amser: 09:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mewn partneriaeth â Chanolfan Craffu Cyhoeddus Cymru, CLlLC, Llywodraeth Cymru, Cydffederasiwn y GIG yng Nghymru, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ac Arfer Da Cymru, rydym yn cynnal digwyddiad am ddim i ystyried Llywodraethu o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
EPP Cymru


EPP Cymru

Dyddiad: Dydd Mercher, 14/02/2018 i 21/03/2018

Amser: 13:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae EPP Cymru yn rhedeg cwrs 6 wythnos di-dal i gynorthwyo eich hunan rheoli.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Gweithdy Brandio a Marchnata


Branding and Marketing Workshop

Dyddiad: Dydd Mawrth, 27/02/2018

Amser: 09:15 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae’r gweithdy hwn yn llawn Gwaith ymarferol, engreifftiau a thrafodaethau ar gemeg brandiau, beth yw eu hystyr ac ym mha ffordd y gall marchnata da roi mantais i chi dros eich cystadleuwyr.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share