Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Cynhadledd Trosglwyddo Asedau Cymunedol


Community Asset Transfer Conference

Dyddiad: Dydd Llun, 26/03/2018

Amser: 09:30 - 15:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mi fydd y Cynhadledd Trosglwyddo Asedau Cymunedol yn helpu i lunio dull ‘gwnaed yng Nghymru’ o drosglwyddo asedau cymunedol.

Bydd y digwyddiad yn gyfle i fyfyrio ar after da, gweithdrefnau, a chysylltiadau yr hoffem ni eu cadw yng Nghymru wrth nodi meysydd mae angen i ni eu creu neu eu cryfhau ymhellach. Mae angen cefnogaeth grwpiau cymunedol, y sector cyhoeddus, y trydydd sector a darparwyr cyllid er mwyn creu ymagwedd llwyddianus sy’n cael ei theilwra i’n hanghenion ni yng Nghymru.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Time Management for Procrastinators

Dyddiad: Dydd Llun, 09/04/2018

Amser: 10:00 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Llwyddo Gyda SEO


Superfast Business Wales - Winning with SEO

Dyddiad: Dydd Mawrth, 10/04/2018

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Nid yw 75% o ddefnyddwyr fyth yn mynd heibio tudalen gyntaf canlyniadau chwilio. Ymunwch â gweithdy Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael cyngor ymarferol ac arbenigol wedi ei gynllunio i’ch helpu chi i ddeall sut i ddefnyddio SEO i roi eich busnes ar frig canlyniadau peiriant chwilio.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Gweithdy Systemau Rheoli Amgylcheddol


Environmental Management System Workshop

Dyddiad: Dydd Mawrth, 17/04/2018

Amser: 10:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae Busnes Cymru yn cynnig gweithdy 6 awr ynghyd â rhywfaint o gymorth 1-1 i’ch helpu i ennill System Rheoli Amgylcheddol achrededig ffurfiol.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Gweithdy brandio a marchnata


Branding & Marketing Workshop

Dyddiad: Dydd Mawrth, 24/04/2018

Amser: 09:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r gweithdy hwn yn hanfodol i fusnesau o unrhyw faint sydd eisiau cael rhagor allan o’u brand a’u gwaith marchnata. Mae nifer lleoedd yn gyfyngedig felly sicrhewch eich bod yn archebu’ch lle.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau


Tax and Bookkeeping Workshop

Dyddiad: Dydd Iau, 28/06/2018

Amser: 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae’r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share