Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:

Time Management for Procrastinators

Dyddiad: Dydd Llun, 23/07/2018

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ydych chi yn mynd i ddiwedd y dydd, yr wythnos neu hyd yn oed y mis heb gyflawni’r gwaith sydd eisiau ei wneud? Ydych chi yn rhoi pethau i ffwrdd dro ar ôl tro gan ganolbwyntio yn unig ar bethau sydd yn neis i’w wneud? Ydych chi yn dechrau pob diwrnod gyda bwriadau da ond bod pethau bach yn tynnu eich sylw? Wel nid chi ydi’r unig un.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Llwyddo gyda SEO - Cyflymu Cymru i Fusnesau


Winning with SEO - Superfast Business Wales

Dyddiad: Dydd Mercher, 05/09/2018

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bod yn amlwg – sut i wella gwelededd eich busnes!

Nid yw 75% o ddefnyddwyr fyth yn mynd heibio tudalen gyntaf canlyniadau chwilio. Ymunwch â gweithdy Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael cyngor ymarferol ac arbenigol wedi ei gynllunio i’ch helpu chi i ddeall sut i ddefnyddio SEO i roi eich busnes ar frig canlyniadau peiriant chwilio.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cwrs Hyfforddi'r Hyfforddwr


Train the Trainer Course

Dyddiad: Dydd Llun, 17/09/2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Cwrs undydd dwys gan Academi Sgiliau Glasdir i’ch helpu i gynnal hyfforddiant wrth weithio, hynod effeithiol, mewn ffordd gadarnhaol a hyderus.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Dosbarth Meistr Cwta - Mailchimp - Cwrs Gloywi a Chreu Ffurflenni Cofrestru (sy'n cydymffurfio gyda GDPR)

Dosbarth Meistr LinkedIn ar gyfer pobl busnes sydd eisiau cael mwy o fusnes


LinkedIn Masterclass for business people who want to get more business

Dyddiad: Dydd Llun, 24/09/2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ai targedu marchnata Busnes i Fusnes ydych chi?

Os felly, LinkedIn ydy un o’r cyfryngau marchnata mwyaf dylanwadol, mae’n anfon mwy o bethau at wefannau corfforaethol a blogiau nag unrhyw rwydwaith cymdeithasol arall. Mae hefyd yn un o’r rhwydweithiau sy’n tyfu gyflymaf; mae gan 3 miliwn o fusnesau tudalen cwmni, ac mae 50% o fusnesau yn ennill busnesau newydd trwy LinkedIn.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Dosbarth Meistr Cwta - Hysbysebu ar Facebook


Mini Masterclass - Facebook Advertising

Dyddiad: Dydd Mawrth, 25/09/2018

Amser: 18:00 - 20:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Felly, mae gennych chi dudalen Facebook i’ch busnes ac fe hoffech chi wneud yn siŵr fod y bobl iawn ar Facebook yn gwybod amdani. Neu, mae gennych chi gynnyrch neu wasanaeth gwych ac rydych chi am i bobl sydd ar Facebook ei brynu.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Gweithio mewn Partneriaeth: Dal y Drych i Fyny


Working in Partnership: Holding up the Mirror

Dyddiad: Dydd Iau, 27/09/2018

Amser: 09:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Cydnabyddir yn eang na ellir parhau i gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus drwy ddefnyddio dull seilo traddodiadol. Felly, mae troi ar weithio mewn partneriaeth o ran gwasanaethau cyhoeddus a dinasyddion yn anochel.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Gwyl Eryri


Snowdonfest

Dyddiad: Dydd Gwener a Dydd Sadwrn, 28/09/2018 i 29/09/2018

Amser: 17:00 - 22:00

Lleoliad: Parc Gwydir, Llanrwst

Bydd Gwyl Eryri yn ddiwrnod hwyliog, i’r teulu oll llawn cerddoriaeth, chwaraeon a ffilm.

Yn dilyn llwyddiant Gwyl Eryri 2014 rydym wedi llunio partneriaeth gyda Camu i’r Copa a Tape i gynnig profiad unigryw i chi.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Dosbarth Meistr Cwta - Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol


Mini Masterclass - Social Media Strategy

Dyddiad: Dydd Mawrth, 02/10/2018

Amser: 18:00 - 20:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ydych chi wedi cael llond bol o dreulio gormod o amser ar gyfryngau cymdeithasol a ddim yn gweld unrhyw ganlyniadau? Efallai nad ydych chi’n cyfleu’r negeseuon cywir neu yn cysylltu gyda’r gynulleidfa gywir. Bydd bod â strategaeth cyfryngau cymdeithasol yn eich helpu i gynllunio beth sydd arnoch chi angen ei wneud a pham eich bod yn ei wneud.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Dosbarth Meistr Cwta - Cyfrinachau Cyfryngau Cymdeithasol


Mini Masterclass - Social Media Tips & Tricks

Dyddiad: Dydd Mawrth, 16/10/2018

Amser: 18:00 - 20:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Yn y Dosbarth Meistr Cwta hwn byddwn yn rhannu holl awgrymiadau a chyfrinachau’r grefft sy’n gwneud defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn rhywbeth hawdd sy’n arbed amser.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Fforwm Treftadaeth Conwy


Conwy Heritage Forum

Dyddiad: Dydd Mercher, 24/10/2018

Amser: 19:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae Fforwm Treftadaeth Conwy yn ymroddedig i helpu grwpiau treftadaeth bychan lleol a rhanbarthol i elwa o rwydweithio a’i gilydd ag i helpu grwpiau ddysgu gan ei gilydd , a gwneud y mwyaf o arbenigedd academaidd a gwybodaeth ein gilydd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share