Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Cyflogi am y Tro Cyntaf

Employing for the First Time

Dyddiad: Dydd Mawrth, 24/10/2017

Amser: 09:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mi fydd rhestr gwirio ag cyfarwyddiadau yn cael ei rhoi ichi, gan gynnwys gwybodaeth ar sut i gyfrifo costau cyflogi unigolyn gan ystyried (gwyliau, yswiriant gwladol, pensiynau); cofrestru efo HMRC fel cyflogwr; gweinyddu’r gyflogres; drafftio contract o gyflogaeth; ac yn ychwanegol rheoli’r anwythiad ar gyfnod prawf ar chyfnod prawf.

Cliciwch yma i archebu eich lle AM DDIM.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.