Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Cau cyfrifon llywodraeth leol yn gynnar

Early closure of local government accounts

Dyddiad: Dydd Mawrth, 17/10/2017

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae’r seminar hon yn rhan o’n rhaglen barhaus sy’n canolbwyntio ar gau cyfrifon yn gynnar a’r hyn y mae’n ei olygu i gyrff llywodraeth leol. Mae digwyddiadau blaenorol yn cynnwys:

  • Cau cyfrifon llywodraeth leol yn gyflymach
  • Gwneud cau cyfrifon yn gynnar yn realiti

Gan mai hon yw’r drydedd seminar a’r un olaf ar y pwnc hwn, mae’n bwysig bod y pynciau mwyaf perthnasol a defnyddiol yn cael eu trafod. O drafodaethau cychwynnol ac adborth o seminarau blaenorol, y pynciau mwyaf cyffredin sy’n codi yw’r canlynol:

  • Prisio asedau a chyfrifyddu cyfalaf
  • Gofynion papurau gwaith
  • Datblygu methodolegau archwilio

Am fwy o wybodaeth, ac i archebu eich lle AM DDIM, cliciwch yma.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.