Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Academi Wales - 7 o Arferion Pobl Hynod Effeithiol

Academi Wales - The 7 Habits of Highly Effective People

Dyddiad: Dydd Mawrth a Dydd Mercher, 26/09/2017 i 27/09/2017

Amser: 09:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae’r rhaglen 7 Arfer Pobl Hynod Effeithiol yn rhaglen weddnewidiol ac yn brofiad dysgu y gwnewch ei fwynhau ac a fydd yn eich helpu chi i fod cystal ag y gallwch fod.
Mae’r rhaglen 2 ddiwrnod hon wedi ei seilio ar egwyddorion effeithiolrwydd personol sydd wedi’u profi. Caiff ei rhoi ar waith ar ffurf gweithdy rhyngweithiol ac fe’i cynigir i unigolion ac i dimau.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.