Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Cyflymu Cymru i Fusnesau - Llwyddo Gyda'r Cyfryngau Cymdeithasol ar Gyfer Twristiaeth

Superfast Business Wales - Winning with Social Media for Tourism

Dyddiad: Dydd Iau, 19/09/2017

Amser: 09:00 - 13:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae 90% o fusnesau yn codi ymwybyddiaeth brand gyda’r cyfryngau cymdeithasol. Mae marchnata ar y cyfryngau cymdeithasol yn ffordd hawdd iawn i godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Mi fydd Cyflymu Cymru i Fusnesau yn ddangos chi sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn y gweithdy hwn a ariennir yn llawn ar gyfer busnesau twristiaeth.

Byddwch chi’n dysgu:

  • Sut i ysgrifennu gwell bostiadau na’ch cystadleuwyr
  • Sut i greu strategaeth cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus i ennill busnes
  • Awgrymiadau i ddysgu pa ddulliau sy’n gweithio a pha rai nad ydynt yn gweithio
  • Dywedodd 97% o fynychwyr bod ein cyrsiau o fudd i’w busnesau

“Fe wnaeth y cwrs ddiwallu fy anghenion i’r dim”

“Fformat da iawn, yn ddelfrydol ar gyfer twristiaeth”

Mae gweithdai Cyflymu Cymru i Fusnesau yn rhan o becyn cyngor ac arweiniad TGCh a ariennir yn llawn ar gyfer busnesau Cymraeg i gynnwys: ymgynghoriad dros y ffôn, cyngor un-wrth-un, adolygiad gwefan a mynediad at ein canolfan gwybodaeth ar-lein. Ewch i wefan Cyflymu Cymru i Fusnesau i ddysgu rhagor.

Am fwy o wybodaeth, ac i archebu eich lle, cliciwch yma.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.