Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Gweithdy Brandio a Marchnata


Branding and Marketing Workshop

Dyddiad: Dydd Mawrth, 27/02/2018

Amser: 09:15 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae’r gweithdy hwn yn llawn Gwaith ymarferol, engreifftiau a thrafodaethau ar gemeg brandiau, beth yw eu hystyr ac ym mha ffordd y gall marchnata da roi mantais i chi dros eich cystadleuwyr.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
A ydych chi'n barod ar gyfer y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol?


Are you ready for GDPR?

Dyddiad: Dydd Mercher, 28/02/2018

Amser: 10:00 - 13:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Faint o ddata ydych chi’n ei ddal fel busnes? Bydd gan y rhan fwyaf o fusnesau gronfeydd data sy’n ymwneud â staffio, gwerthiant ac ymholiadau ar-lein, ac efallai eu bod hyd yn oed yn prynu rhestrau ar gyfer marchnata. A wyddech chi fod y deddfau o ran diogelu data yn newid ymhen pum mis?

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

An introduction to tendering for Social Business

Dyddiad: 28/02/2018

Amser: 14:00 - 16:30

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Time Management for Procrastinators

Dyddiad: Dydd Llun, 09/04/2018

Amser: 10:00 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Llwyddo Gyda SEO


Superfast Business Wales - Winning with SEO

Dyddiad: Dydd Mawrth, 10/04/2018

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Nid yw 75% o ddefnyddwyr fyth yn mynd heibio tudalen gyntaf canlyniadau chwilio. Ymunwch â gweithdy Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael cyngor ymarferol ac arbenigol wedi ei gynllunio i’ch helpu chi i ddeall sut i ddefnyddio SEO i roi eich busnes ar frig canlyniadau peiriant chwilio.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau


Tax and Bookkeeping Workshop

Dyddiad: Dydd Iau, 28/06/2018

Amser: 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae’r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share