Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Cynhadledd Blynyddol Gyfnewidfa Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol


Equality and Human Rights Exchange Annual Conference

Dyddiad: Dydd Mawrth, 19/06/2018

Amser: 09:45 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru yn eich gwahodd i’r Gynhadledd Flynyddol – Cyfnewidfa Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Ai dim ond fi sydd felly? Pŵer, Trais ar sail Hunaniaeth a sut i’w daclo.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Gweithdy Brandio a Marchnata


Branding & Marketing Workshop

Dyddiad: Dydd Llun, 25/06/2018

Amser: 09:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r gweithdy hwn gan Busnes Cymru yn hanfodol i fusnesau o unrhyw faint sydd eisiau cael rhagor allan o’u brand a’u gwaith marchnata.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau


Tax and Bookkeeping Workshop

Dyddiad: Dydd Iau, 28/06/2018

Amser: 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae’r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Egwyddorion ac Arferion Codi a Chario - Lefel 2


Manual Handling Principles & Practice - Level 2

Dyddiad: Dydd Mawrth, 03/07/2018

Amser: 09:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r cwrs hwn yn cynnig dull delfrydol o sicrhau codi a chario mwy diogel ac effeithiol – sydd nid yn unig yn bodloni gofynion yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, ond hefyd yn hybu arferion da a diogel ym mhob sefyllfa.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Twmpath Dawns


Folk Dance - to celebrate the Proclamation of the National Eisteddfod Conwy County 2019

Dyddiad: Dydd Gwener, 06/07/2018

Amser: 19:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Noson o ddawnsio hwyliog i ddathlu Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle


Emergency  First Aid at Work

Dyddiad: Dydd Llun, 09/07/2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Fydd y cwrs undydd yma yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cyflwyniad i'r GDPR i brosiectau a arennir gan yr UE


Introduction to the GDPR for EU funded projects

Dyddiad: Dydd Mercher, 11/07/2018

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r cwrs ystafell ddosbarth hwn gan CGGC yn gyfle gwych i ddysgu am y newidiadau allweddol a gyflwynir gan y GDPR ac i’ch helpu i gydymffurfio â’r rheoliad newydd.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Fforwm Treftadaeth Conwy


Conwy Heritage Forum

Dyddiad: Dydd Mercher, 18/07/2018

Amser: 19:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae Fforwm Treftadaeth Conwy yn ymroddedig i helpu grwpiau treftadaeth bychan lleol a rhanbarthol i elwa o rwydweithio a’i gilydd ag i helpu grwpiau ddysgu gan ei gilydd , a gwneud y mwyaf o arbenigedd academaidd a gwybodaeth ein gilydd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

North Wales & Cheshire Business Conference

Dyddiad: Dydd Gwener, 14/09/2018

Amser: 09:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Nod Cynhadledd Busnes Gogledd Cymru a Swydd Gaer yw denu pobl sy’n bwriadu dechrau busnes, y rhai sy’n meithrin busnes newydd, y rhai sydd am dyfu eu busnes i’r lefel nesaf yn ogystal â rheolwyr o bob lefel sy’n gweithio o fewn sefydliadau sector cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat lleol.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Cwrs Hyfforddi'r Hyfforddwr


Train the Trainer Course

Dyddiad: Dydd Llun, 17/09/2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Cwrs undydd dwys gan Academi Sgiliau Glasdir i’ch helpu i gynnal hyfforddiant wrth weithio, hynod effeithiol, mewn ffordd gadarnhaol a hyderus.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Gweithio mewn Partneriaeth: Dal y Drych i Fyny


Working in Partnership: Holding up the Mirror

Dyddiad: Dydd Iau, 27/09/2018

Amser: 09:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Cydnabyddir yn eang na ellir parhau i gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus drwy ddefnyddio dull seilo traddodiadol. Felly, mae troi ar weithio mewn partneriaeth o ran gwasanaethau cyhoeddus a dinasyddion yn anochel.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share