Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Cyflogi am y Tro Cyntaf


Employing for the First Time

Dyddiad: Dydd Mawrth, 24/10/2017

Amser: 09:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Dewch i ddarganfod beth ddylech ystyried cyn cyflogi am y tro cyntaf.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cyngor Busnes Argennigol AM DDIM


FREE Specialist Business Advice - Appointments

Dyddiad: Dydd Gwener, 27/10/2017

Amser: 09:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Apwyntiadau 1 i 1 hefo Ymgynghorydd Busnes Cymru ar gael yma yn Glasdir 27ain o Hydref.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau


Tax and Bookkeeping Workshop

Dyddiad: Dydd Iau, 16/11/2017

Amser: 13:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mi fydd Busnes Cymru yn ateb y cwestiwn “Pam fod cadw llyfrau yn bwysig?”, a sut i gadw cofnodion i sicrhau bod gennych reolaeth dros eich trafodion busnes. Mae hwn yn weithdy ymarferol ac yn eich galluogi i deimlo’n hyderus ac yn deall y rhesymau pam treth a chadw llyfrau da yw arferion busnes hanfodol a sain.

Bydd y bwriad i gyflwyno treth digidol hefyd yn cael ei drafod a sut i sicrhau nad ydych yn cael eu gadael drysu gan y newidiadau i gyflwyno ffurflenni. Bydd y cyflwyniad yn esbonio beth treth digidol, sut a pham ei fod yn cael ei gyflwyno.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gael unrhyw gwestiynau a atebwyd gan y Cyfrifydd profiadol a fydd yn cael eu cyflwyno yn y gweithdy.

I archebu eich lle AM DDIM cliciwch yma.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Hyfforddiant Google AdWords


Google AdWords Training

Dyddiad: Dydd Llun, 04/12/2017

Amser: 10:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Busnes Cymru, mewn partneriaeth â PPC Pro, bydd yn cynnal digwyddiad ar y cyd â Google & Google Partneriaeth. Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyfres o gyflwyniadau gan ganolbwyntio ar bwysigrwydd marchnata ar y rhyngrwyd, ynghyd â hyfforddiant AdWords Google ar ‘Sut i Osod ac Optimeiddio Cyfrif Google AdWords’.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Rôl craffu o ran Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol


The role of scrutiny in relation to the WFG Act

Dyddiad: Dydd Iau, 25/01/2018

Amser: 09:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mewn partneriaeth â Chanolfan Craffu Cyhoeddus Cymru, CLlLC, Llywodraeth Cymru, Cydffederasiwn y GIG yng Nghymru, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ac Arfer Da Cymru, rydym yn cynnal digwyddiad am ddim i ystyried Llywodraethu o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share