Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Gweithdy brandio a marchnata


Branding & Marketing Workshop

Dyddiad: Dydd Mawrth, 24/04/2018

Amser: 09:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r gweithdy hwn yn hanfodol i fusnesau o unrhyw faint sydd eisiau cael rhagor allan o’u brand a’u gwaith marchnata. Mae nifer lleoedd yn gyfyngedig felly sicrhewch eich bod yn archebu’ch lle.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Facebook ar gyfer Busnes


Facebook for Business

Dyddiad: Dydd Mawrth, 24/04/2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r cyfryngau cymdeithasol, yn cynnwys Facebook yn dal i fod y dull cyflymaf a mwyaf grymus o farchnata eich busnes. Fe fydd y gweithdy yma’n egluro yn union sut y gallwch chi ddefnyddio Facebook i roi hwb i’ch busnes.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Blogio ar gyfer Busnes


Blogging for Business

Dyddiad: Dydd Mercher, 25/04/2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae creu blog neu flog fideo ynglŷn â’ch busnes yn syniad gwych. Mae’n fodd o greu cynnwys newydd yn rheolaidd (rhywbeth mae peiriannau chwilio wrth eu boddau gydag o.) Mae hefyd yn rhoi sylfaen dda i chi greu cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a’ch ymgyrchoedd marchnata dros ebost.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
MS Excel - Syniadau a Triciau


Microsoft Excel - Tricks & Tips

Dyddiad: Dydd Mercher, 25/04/2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Hoffech chi wella’ch sgiliau Excel? Dewch draw i’r cwrs undydd hwn felly lle bydd cyfle i chi ddysgu am lawer iawn o syniadau ac awgrymiadau yn ymwneud ag Excel!

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Sioe Ffasiwn Merched a Siop Dros Dro


Ladies Fashion Show and Pop-Up Shop

Dyddiad: Dydd Mawrth, 01/05/2018

Amser: 19:00 - 22:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Sioe Ffasiwn Merched a Siop Dros Dro

Noson llawn hwyl i godi arian tuag at Apel Llanrwst, Eisteddfod Genedlaethol Conwy 2019

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Diogelwch bwyd mewn Arlwyo - Lefel 2


Food Safety in Catering - Level 2 Award

Dyddiad: Dydd Mercher, 16/05/2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Tystysgrif Lefel 2 ydy hon (Tystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol gynt) a gynlluniwyd i ddysgu unigolion sy’n trin bwyd i werthfawrogi ymarferion hylendid bwyd da.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Rhoi Hwb i’ch Hyder


Boost your Confidence

Dyddiad: Dydd Mercher, 16/05/2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae eich hyder yn gwneud ichi ddisgleirio – rydych chi ar eich gorau ac yn fwy tebygol o wneud dewisiadau a phenderfyniadau cywir. Mae teimlo’n hyderus yn eich helpu chi i lwyddo mewn busnes neu yn eich bywyd personol. Bydd y gweithdy byr hwn yn eich helpu chi i roi hwb i’ch hyder.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

An Introduction to Tendering for Social Businesses

Dyddiad: Dydd Llun, 21/05/2018

Amser: 13:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mewn sector ble mae grantiau’n anoddach dod o hyd iddynt ac mae Awdurdodau Lleol yn gorfod caffael cyflenwi gwasanaethau a arferai gael eu rhoi gan grantiau a Chytundebau Lefel Gwasanaeth, mae’n hanfodol bod busnesau cymdeithasol, sy’n dymuno parhau’n gynaliadwy neu’n dymuno tyfu, yn fedrus wrth dendro am waith.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cwrdd â’ch Buddsoddwr Cymdeithasol


Meet your Social Investor 2018

Dyddiad: Dydd Mercher, 06/06/2018

Amser: 09:30 - 15:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru ar dân eisiau dod â busnesau cymdeithasol yn agosach at arianwyr a buddsoddwyr cymdeithasol. Rydym wrthi’n trefnu dau ddigwyddiad ‘Cwrdd â’ch Buddsoddwr Cymdeithasol’ ym mis Mehefin i roi cyfle i chi rwydweithio gyda gwahanol arianwyr a buddsoddwyr er mwyn clywed am y cymorth sydd ar gael i’ch busnes.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Rheoli Strean


Stress Management

Dyddiad: Dydd Iau, 07/06/2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Yn y gweithdy hwn byddwch yn dysgu sut mae straen yn gweithio ac yn edrych ar ffyrdd o ymdopi’n well yng ngwahanol sefyllfaoedd bywyd.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Rhyddhau Arian Mewnol ar gyfer Twf


Freeing up Internal Cash for Growth

Dyddiad: Dydd Iau, 21/06/2018

Amser: 09:15 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Nod y gweithdy hwn yw anelu i fusnesau gael mynediad ychwanegol i cyllid llinell rhad ac am ddim syth at ôl y weithdy – eu llyfr dyledwyr eu hunain!

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau


Tax and Bookkeeping Workshop

Dyddiad: Dydd Iau, 28/06/2018

Amser: 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae’r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share