Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Digwyddiadau

Mae Glasdir yn ganolfan delfrydol ar gyfer cynnal ciniawau blynyddol, cyfarfodydd blynyddol a chiniawau corfforaethol. Ydych chi’n chwilio am ystafell fach ar gyfer diddori 12 person neu yn dymuno cynnal digwyddiad mwy i 100 person? Gall Glasdir fynd ati i ddiwallu eich anghenion.

Mae ein harlwywr yma yn boblogaidd ac yn cynnig bwyd blasus o safon. Gallwn hefyd drefnu trwydded alcohol er mwyn i’ch gwesteion fedru mwynhau gwydraid o win gyda’u pryd.

 

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.