Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Cysylltu ag Ymweld â Glasdir

Lleoliad Arbennig

Mae Canolfan Glasdir yn sefyll yng nghanol gogledd Cymru yn nhref farchnad Llanrwst. Mae hi’n hawdd cyrraedd y ganolfan o unrhyw le yng Nghymru a gogledd-orllewin Lloegr. Mae hi’n sefyll yn gyfleus iawn ar yr A470 ac yn siwrne fer iawn yn y car o’r A55.

Parcio
Mae parcio yn ddidrafferth - mae maes parcio mawr am ddim y tu cefn i’r ganolfan.

Os ydych yn teithio ar y trên, mae Llanrwst ar reilffordd Dyffryn Conwy ac mae dwy orsaf yn y dref - Llanrwst a Gogledd Llanrwst (gorsaf stopio drwy gais yn unig ydi hon). Mae’r ddwy orsaf tua 5 munud ar droed o’r ganolfan ac maent i’w gweld ar ein map lleoliad a ellir ei lawrlwytho isod.

Ein Manylion Cyswllt
Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, Gogledd Cymru, LL26 0DF

Os fysech yn hoffi cysylltu â ni, dyma’n cyfeiriad e-bost: info@glasdir.com.

Neu codwch y ffon i gael sgwrs ar 01492 640640.

Ar gyfer pob ymholiad gan y wasg, cysylltwch ag Elen Rowlands, Rheolwraig ar 01492 201132 neu elen@glasdir.com. Sylwch na fydd unrhyw ymholiadau gan y wasg yn cael eu trin efo drwy gysylltu â phrif rif y ganolfan neu unrhyw un o Gyfarwyddwyr y cwmni yn uniongyrchol.

 

s

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.