Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Ystafelloedd

Mae gennym llawer o ystafelloedd yma ar gael yn Glasdir.

Carneddau

Carneddau

Ystafell gynhadledd fawr ac ystafell ar gyfer hyfforddiant wedi ei leoli ar y llawr gwaelod gyda digon o olau naturiol.

Mwy

Migneint

Migneint

Ystafell gynhadledd fawr ac ystafell ar gyfer hyfforddiant wedi ei leoli ar y llawr gwaelod gyda nenfwd uchel a digon o olau naturiol.

Mwy

Siabod

Siabod

Ystafell gyfarfod hyfryd ar y llawr cyntaf gyfa lot o olau dydd naturiol. Mae’r ystafell hon yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd, gweithdai, hyfforddiant ac fel ystafell ymneilltuo ar gyfer cynadleddau mwy. Maee modd ei gyrraedd gyda lift neu grisiau.

Mwy

Geirionydd

Geirionydd

Ystafell sgwar ar y llawr cyntaf sy’n ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd, gweithdai, hyfforddiant a fel ystafell ymneilltuo ar gyfer cynadleddau mawr.

Mwy

Crafnant

Crafnant

Ystafell gyfarfod ar y llawr cyntaf sy’n ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd, gweithdai, hyfforddiant ac fel ystafell ymneilltuo ar gyfer cynadleddau mawr.

Mwy

Wybrnant

Wybrnant

Ystafell gyfarfod ar y llawr cyntaf gyda digon o olau dydd naturiol.

Mwy

Elwy

Elwy

Ystafell sgwâr wedi ei leoli ar y llawr gwaelod, gyda digon o olau dydd naturiol.

Mwy

Hiraethog

Hiraethog

Ystafell hir mewn steil ystafell fwrdd wedi ei leoli ar y llawr gwaelod, gyda digon o olau dydd naturiol.

Mwy

Llugwy

Llugwy

Ystafell gyfarfod ar y llawr gwaelod, yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd llai, cyfweliadau ac ar gyfer toriadau yn ystod cynadleddau mawr.

Mwy

Crwst

Crwst

Ystafell gyfarfod poblogaidd ar y llawr gwaelod sydd yn addas ar gyfer cyfarfodydd llai o hyd at 6 o bobl.

Mwy

Gower

Gower

Ystafell bychan ond poblogaidd gyda lle ar gyfer hyd at 4 o bobl, yn addas ar gyfer cyfarfodydd bychan, cynnal meddygfa, sesiynau un i un neu gyfweliadau.

Mwy

 

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.