Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Offer

Mae gennym amrywiaeth o offer o ansawdd uchel sydd ar gael i’w llogi am brisiau fforddiadwy iawn.

  • Taflunydd Data
  • Gliniadur
  • Siart troi
  • Offer cyfieithu
  • Microffon

Gall offer AV arbenigol a thechnegwyr gael eu trefnu. Cysylltwch â ni am bris.

 

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.